Källsortering | Avfallshantering | SANSAC AB |
 
Sök

San Sac – din totalleverantör för miljöriktig källsortering och avfallshantering

Det bästa avfallet är det som aldrig uppkommer


Även om avfallsminimering är ett övergripande mål i all avfallsplanering kan avfall inte helt undvikas i dagens samhälle. Vad vi däremot kan göra är att tillsammans skapa system där jordens resurser används och återanvänds på ett så effektivt sätt som möjligt.

En central del i den processen är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för den personal som svarar för tömning och transport.

 

San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering. Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag.

 

 

 


2015-04-15Kampanj utemöbler
Kampanj utemöbler

Vi levererar snygga och praktiska möbler. Våra bänkar tillverkade av återvunnen plast torkar snabbt efter regn, behöver inte oljas eller målas. 

De kan stå ute året om år efter år...

Än hinner du! Just nu har vi kampanj - gäller april månad ut. Se pdf nedan.

Utemöbler - kampanj!

2014-12-16San Sac växer - förvärvar Orwak

Accent-ägda San Sac växer ytterligare - förvärvar Orwak från Tomra 

Accent-ägda San Sac Group tar ännu ett steg i konsolideringen av marknaden för källsortering och avfallshantering. Bolaget har överenskommit med Tomra Systems om att förvärva Tomra Compaction, med varumärket Orwak. San Sac, med systerbolagen ILAB Container och Rubaek, gick nyligen samman med Enviro Pac. Dessa bolag tillsammans med Orwak kompletterar varandra väl, såväl produkt- och kompetensmässigt som geografiskt. San Sac, EnviroPac och Orwak omsätter tillsammans nästan 750 miljoner kronor. 


Sammanslagningen av San Sac och EnviroPac skedde i oktober 2014 med investeringsfonden Accent Equity 2012 som huvudägare. Nu tas nästa steg i tillväxtstrategin genom samgåendet med Orwak. 

- Orwak kompletterar San Sac och EnviroPac med bl a egen tillverkning av högkvalitativa bal-pressar samt en internationell försäljningsorganisation, säger Fredrik Jaginder, VD och koncern-chef i San Sac Group. Vi är övertygade om att vi med gemensamma krafter kommer att kunna skapa ett mycket starkt erbjudande till existerande och nya kundgrupper. 

San Sac utvecklar och marknadsför källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och be-kväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för den personal som svarar för insamling och transport. Företaget är verksamt i Sverige och Danmark 

EnviroPac är en av Norges ledande leverantörer av maskiner och utrustning för källsortering, komprimering och volymreducering. 

Orwak utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av avfallskomprimatorer och balnings-/brikettsystem för återvinningsbart material. Företaget har tillverkning i Sävsjö, Sverige, samt försäljningskontor och dotterbolag i Sverige, Norge, Polen och Japan. Dessutom sker för-säljning via distributörer i ett 40-tal länder i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. 

- Vi ser fram emot att få vara med och skapa en komplett företagsgrupp inom komprimeringsut-rustning för källsortering och avfallshantering, säger Stefan Ek, VD i Orwak. Vi har alltid betrak-tat San Sac och EnviroPac som kompetenta kollegor inom sina respektive områden. Tillsammans kan vi ge ett ännu starkare erbjudande till såväl våra kunder som medarbetare. 

För ytterligare information, v g kontakta: 

Fredrik Jaginder, VD San Sac +46 70 224 30 94 eller fredrik.jaginder@sansac.se 

Carl Fürstenbach, ordförande San Sac +46 70 322 98 99 eller carl.furstenbach@accentequity.se 

Stefan Ek, VD Orwak +46 70 222 09 04 eller stefan.ek@tomra.com 

 

 

2014-03-04Källsortering inomhus
Källsortering inomhus

Efterfrågan på lösningar för källsortering inomhus är stor.
San Sac underlättar din sortering på ett bekvämt sätt redan vid källan. Vårt breda sortimentet gör att våra produkter passar i alla miljöer där avfall behöver sorteras såsom kontor, personalutrymmen, matsalar, gallerior och skolor.

 

Se några av våra produkter för källsortering inomhus:

Källsorteringsmöbler

Källsortering med 60-liters tunna

Källsortering med Nexus

Källsortering med Kompakt

Produktnyheter

Kampanj utemöbler
Kampanj utemöbler

Vi levererar snygga och praktiska möbler. Våra bänkar tillverkade av återvunnen plast torkar snabbt efter regn, behöver inte oljas eller målas. 

De kan stå ute året om år efter år...

Än hinner du! Just nu har vi kampanj - gäller april månad ut. Se pdf nedan.

Utemöbler - kampanj!

Källsortering inomhus
Källsortering inomhus

Efterfrågan på lösningar för källsortering inomhus är stor.
San Sac underlättar din sortering på ett bekvämt sätt redan vid källan. Vårt breda sortimentet gör att våra produkter passar i alla miljöer där avfall behöver sorteras såsom kontor, personalutrymmen, matsalar, gallerior och skolor.

 

Se några av våra produkter för källsortering inomhus:

Källsorteringsmöbler

Källsortering med 60-liters tunna

Källsortering med Nexus

Källsortering med Kompakt

Ny säljare i Stockholm
Ny säljare i Stockholm

Vi förstärker vårt Stockholmskontor med ännu en säljare.

Vi hälsar Magnus Strick välkommen till San Sac

Slut på säckar?
Slut på säckar?

Vi har säckarna och påsarna ni behöver. 

Säckar och påsar se vårt breda sortiment.