Källsortering | Avfallshantering | SANSAC AB |
 
Sök

San Sac – din totalleverantör för miljöriktig källsortering och avfallshantering

Det bästa avfallet är det som aldrig uppkommer


Även om avfallsminimering är ett övergripande mål i all avfallsplanering kan avfall inte helt undvikas i dagens samhälle. Vad vi däremot kan göra är att tillsammans skapa system där jordens resurser används och återanvänds på ett så effektivt sätt som möjligt.

En central del i den processen är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för den personal som svarar för tömning och transport.

 

San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering. Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag.

 

 

 


2015-07-01Problem med fåglar i papperskorgarna?
Problem med fåglar i papperskorgarna?

I Umeå valda man en lösning med nedgrävda papperskorgar - City Scape, en lösning man är väldigt nöjd med.

Se film...

Vill du veta mer om våra nedgrävda lösningar - kontakta oss

2015-06-25Trevlig sommar
Trevlig sommar

Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en riktigt solig och härlig sommar.

San Sac har stängt under vecka 30, övriga veckor finns vi till hands och kan hjälpa dig.

Produktnyheter

Trevlig sommar
Trevlig sommar

Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en riktigt solig och härlig sommar.

San Sac har stängt under vecka 30, övriga veckor finns vi till hands och kan hjälpa dig.

Årets nyheter
Årets nyheter

San Sac driver utvecklingen framåt. Här har vi samlat årets nyheter. 

Källsortering inomhus
Källsortering inomhus

Efterfrågan på lösningar för källsortering inomhus är stor.
San Sac underlättar din sortering på ett bekvämt sätt redan vid källan. Vårt breda sortimentet gör att våra produkter passar i alla miljöer där avfall behöver sorteras såsom kontor, personalutrymmen, matsalar, gallerior och skolor.

 

Se några av våra produkter för källsortering inomhus:

Källsorteringsmöbler

Källsortering med 60-liters tunna

Källsortering med Nexus

Källsortering med Kompakt

Slut på säckar?
Slut på säckar?

Vi har säckarna och påsarna ni behöver. 

Säckar och påsar se vårt breda sortiment.