SULO Iceberg® underjordsbehållare


Art nr: SULO Iceberg®

Minimal yta, maximal insamling - SULO Iceberg®

Underjordsbehållare är ett alternativ för avfallsinsamling, särskilt för stadskärnor, tätbefolkade bostadsområden och kulturskyddade områden. Mer avfall kan samlas in på mindre utrymme. En underjordsbehållare på 5m3 motsvarar 8 avfallskärl på 660 liter.

- Behållaren är nedgrävd i marken och endast inkasttoppen är synlig.
- Krantömmande system = arbetsmiljövänligt 
- I och med att avfallet förvaras i marken minimeras risken för lukt
- SULO Iceberg® finns i flera inkasttoppar: Max1, Max3, Max4, Max4 DD
- Färger: behållarna finns i Vit, Mossgrön, Antracitgrå, Grå och Aluminiumgrå.
- Systemet bygger på en nedgrävd ytterbehållare i betong. Finns i storlekarna 4m3 och 5m3
- Passar för de flesta lyftsystemen
- Flera typer av gångplattformar.
- Säkerhetslucka: De två luckorna spärras automatiskt i skyddsläge när behållaren avlägsnas under tömning eller underhållsarbete.
- Behållarna går att få med ljudisolering
- SULO Optiaccess® - system för åtkomstkontroll: SULO OptiAccess® är ett system för åtkomstkontroll som begränsar användningen av en behållare till behöriga personer. Den sparar och sänder data om behållarens användning. Det elektroniska låset manövreras genom att dra en bricka eller ett kort framför en läsare

Läs med om SULO Iceberg® i Produktbladet i pdf

SULO

SULO finns representerade med tillverkning och lokalkontor över hela världen. Vi har en historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet. SULO tillhandahåller ett standardiserat sortiment av Underjordsbehållare som är beprövade i vårt nordiska klimat och tillverkade i vår egna fabrik. SULO är en av de största tillverkarna, i Europa, av denna typ av produkter. San Sac har ett komplett sortiment av utrustning för avfallshantering och källsortering. Vi har nu blivit en del av SULO Group - en av världens största tillverkare av behållare för avfallshantering. Sedan 70-talet har vi levererat avfallskärl till kunder i Norden. I mer än 25 år har vi varit representerade med kontor, lager och verkstad i Norden så vi känner väl till förutsättningarna på den nordiska marknaden.

Filer och instruktioner

Vi har BIM-filer, 3D-filer och RFA/Revit-filer och IFC-filer på SULO Iceberg underjordsbehållare. Är du intresserad av någon av dessa filer? Skicka då din mailadress och vilken fil du önskar till info@sansac.se så översänder vi filerna till dig.