Avfallsdekaler i set om 4

Förenkla källsortering med våra tydliga dekaler

Klisterdekaler i färg för uppmärkning och accentuering av papperskorgar, sorteringsstationer, kärl och behållare mm. Texter, på svenska och engelska, och symboler i tydliga färger. 

Dessa dekaler nedan är en utgående serie då det införts en ny Nordisk standard gällande symboler, färger och terminologi för källsortering.
Vi levererar därför dessa i mån av tillgång.

Dekalset Ljuskällor

9600-4111

Dekalset Pant

9600-6131

Dekalset Matavfall

9600-4139

Dekalset Småelektronik

9600-4143

Dekalset Batterier

9600-4154

Dekalset Glas

9600-4156

Dekalset Färgat glas

9600-4157

Dekalset Ofärgat glas

9600-4158

Dekalset Papper

9600-4184

Dekalset Pappersförpackningar

9600-4186

Dekalset Metallförpackningar

9600-4187

Dekalset Plastförpackningar

9600-4192

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se