San Sac Källsortering

Hem / PRODUKTER / Dekaler, Skyltar / Dekalset nordisk standard

Dekalset för källsortering

Förenkla källsorteringen med våra enkla dekalset

Klisterdekaler i färg för uppmärkning och accentuering av papperskorgar, sorteringsstationer, kärl och behållare mm. Texter, på svenska och engelska, och symboler i tydliga färger. 

NYTT SORTIMENT! 
De nordiska länderna har tagit fram en gemensam standard gällande färger, symboler och terminologi för de olika källsorteringsfraktionerna. Vi har därför tagit fram ett helt nytt sortiment av dekalset enligt den standarden.  De hittillsvarande varianterna av dekaler och skyltar finns fortfarande kvar för de som av olika skäl väntar med att övergå till den nordiska standarden

Dekalsats Ljuskällor

9600-6111

Dekalsats Matavfall

9600-6139

Dekalsats Småelektronik

9600-6143

Dekalsats Batterier

9600-6154

Dekalsats Färgade Glasförpackningar

9600-6157

Dekalsats Ofärgade glasförpackningar

9600-6158

Dekalsats Restavfall

9600-6174

Dekalsats Pappersförpackningar

9600-6186

Dekalsats Metallförpackningar

9600-6187

Dekalsats Plastförpackningar

9600-6192

Dekalsats Tidningar

9600-6159

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se