Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

 

Anna Åhlander
San Sac

Anki Hansson
San Sac

Rickard Stendahl
San Sac

Jonas Lindahl
fd San Sac

Ola Nyström
Ludvika 

Frida Palander
Ekerö Kommun

Freja Rylander
Solna Stad

Ove Andersson
Familje- bostäder

Att skapa engagemangAvfallsfrågan - en del av stadsplaneringen.

Arbetet består av allt som handlar om avfall men främst att få flera hushåll att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. En viktig del är att få med avfallsfrågan i stadsplaneringen, både vad gäller nybyggnation och bygglov för nya avfallslösningar som sopskåp, avfallsbehållare med mera. Tillgänglighet och smidig hantering är viktiga förutsättningar för fortsatt utveckling..

Freja Rylander 
Projektledare avfall 
Solna stad
Miljövetare som jobbar med avfallsfrågor. Har tidigare arbetat i Huddinge och Östhammars kommuner. Frejas intressen har genom åren koncentrerats till musik, idrott och miljö. Hon bestämde sig tidigt för att jobba med miljöfrågor och ha musiken som fritidsintresse. I dag sjunger hon i ett mindre band..

"Att få kontakter som ger energi och inspiration för att utveckla mitt arbete är inte svårt, det finns många kanaler som ger kontakter som jag har stort utbyte av "

Ambitiös avfallsplan i Solna kommun

Mitt arbete är väldigt varierande och utvecklingen går snabbt, samhällets avfallshantering är en allt viktigare fråga både nationellt och lokalt. Det syns inte minst på kommunens ambitiösa avfallsplan. Idag är vi två personer som jobbar med avfall och vi har mycket nytta av varandra.


Kontakt med kommuninvånarna

En viktig del i mitt arbete handlar om information och kontakt med invånarna i kommunen. Det gäller att påverka där avfallet uppstår. Ett exempel är våra informationsträffar på plats i flerbostadshusen vid införande av matavfallsinsamling. Ett annat exempel är platsbesöken hos fastighetsägare där det bland annat handlar om att skapa förutsättningar för en effektiv avfallshantering.Matavfallsinsamling -bra respons

Jag tycker vi har en bra utveckling och får bra respons från invånarna i kommunen. Idag har 39% av hushållen i vår kommun möjlighet att delta i matavfallsinsamlingen. Många är intresserade så här finns en snabb tillväxt, 2014 var tillväxten 13%. 
Jag har en ambition om att 60 % av hushållen ska ha möjlighet att sortera matavfall om tre år. Det är ett tufft mål men fullt realistiskt.

Hanterar sina avfallsfrågor


Solna är en av nio norrortskommuner runt Stockholm som är delägare i avfallsbolaget SÖRAB. Där träffas vi ungefär en gång i månaden i olika konstellationer, nyligen genomförde vi en studieresa till Linköping och Norrköping för att se hur de hanterar sina avfallsfrågor. Genom ett bra samarbete kan vi effektivisera vårt arbete i varje kommun. Här får jag mycket inspiration och kunskapsutbyte.

Engagerade och duktiga

Genom vårt engagemang i branschorganisationen Avfall Sverige får jag också många kontakter och kan kontinuerligt uppdatera min kunskap. Där jobbar vi även i mindre grupper där jag får möjlighet att träffa engagerade och duktiga människor

Generationsskifte.

Branschen genomgår ett generationsskifte på flera sätt. Dels genom gammal utrustning som går sönder, höga arbetsmiljökrav för sophämtarna och den tekniska utvecklingen till mer maskinella system. Idag är det till exempel vanligare med nedgrävda behållare utanför byggnaden än sopnedkast inne i fastigheten vid ombyggnationer. Dessutom sker ett generationsskifte där personer som har studerat miljövetenskap intresserar sig för att börja arbeta med avfallsfrågor.

Idéer och uppslag

Min relation med leverantörerna tycker jag fungerar bra, förvånansvärt bra. Flera har hög kompetens, är engagerade och väl insatta i våra mål och vårt arbete. På så sätt kan de delta i diskussionen och komma med idéer och uppslag för vår fortsatta utveckling. Leverantörerna kan på så sätt bli en intressant och naturlig del av mitt nätverk som tillför nytta för vår fortsatta utveckling.

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

 Nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad - fyll i din epostadress

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info[a]sansac.se