Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

 

Anna Åhlander
San Sac

Anki Hansson
San Sac

Rickard Stendahl
San Sac

Jonas Lindahl
fd San Sac

Ola Nyström
Ludvika 

Frida Palander
Ekerö Kommun

Freja Rylander
Solna Stad

Ove Andersson
Familje- bostäder

Att skapa 
handlingskraft

Ekerö kommun inför matavfallsinsamling

Sedan september 2013 har jag en ny tjänst i Ekerö kommun som projektledare för matavfallsinsamling. Det är ett intressant och spännande jobb som är mycket stimulerande. Under perioden 2015-2016 kommer matavfallsinsamling att införas i kommunen. Införandet kommer att ske etappvis med planerad start kvartal ett år 2015. Vägen dit har bestått och består av en rad utmaningar och utvärderingar.
"Jag har hört kom-mentarer om att till exempel småbarns-föräldrar inte hinner med att engagera sig i att sortera ut sitt matavfall men det stämmer inte med mina erfarenheter. Ung eller gammal spelar ingen roll, alla verkar lika intresserade av att få delta i matavfalls-insamlingen"

Lyckat testprojekt

I december 2013 startade en testperiod för matavfallsprojektet där utvalda kommunala verksamheter började sortera ut sitt matavfall med specifika gröna plastpåsar. Under våren 2014 fortsatte testerna och planeringen utav införandet. I maj 2014 beslutade Tekniska nämnden att utsortering av matavfall ska ske med grön plastpåse och efterföljande optisk sortering. Slutprodukten av matavfallet blir bland annat biogas och biogödsel.
Frida Palander 
Projektledare för matavfallsinsamling 
Ekerö kommun

Civil- och miljöekonom från Handelshögskolan i Göteborg och Göteborgs Universitet. Sex år i Göteborg varav två år med uppdrag från Chalmers Tekniska Högskola som bland annat handlade om klimatneutrala godstransporter. En glad och ambitiös Smålänning som löptränar, rider och promenerar. Bor i Stockholm med sambo.

Dialog med ett 
tjugotal kommuner

För att komma fram till lämpligaste insamlingssystem för matavfall i Ekerö kommun har jag bland annat haft och har direkt dialog med ett tjugotal kommuner samt besökt anläggningar som tar emot matavfall. Utifrån detta och våra fyra prioriterade kriterier föll valet enkelt med optisk sortering. Ekerö kommun är en liten kommun men till min hjälp har jag kloka kollegor som jag kan bolla med. Dessutom har vi miljökonsulter som är inkopplade i matavfallsprojektet, de bidrar med expertkunskap och aktualiteter som händer inom området.


En framåtriktad dialog

Även leverantörer är en viktig källa för att hålla sig uppdaterad och jag ser att kompetensen finns hos de flesta jag är i kontakt med. Flera av leverantörerna är ambitiösa och väl insatta i marknadens utveckling och kommer med tips och råd. En förutsättning är att det i grunden finns en bra och framåtriktad dialog. I flera fall är de även lyhörda och skapar lösningar och produkter för olika situationer som passar kunden


Ständigt uppdaterad

Det finns flera möjligheter att hålla sig uppdaterad om vad som händer, både i Sverige och internationellt, inom området. Branschorganisationen Avfall Sverige ger mig ett brett kontaktnät med möjlighet att träffa intressanta personer för att utbyta erfarenheter, tips och idéer. Jag är också delaktig i ett nätverk med ett antal kommuner som driver matavfallsprojekt. Vi träffas hos varandra och följer de olika projektens utveckling. Dessutom läser jag artiklar som på ett övergripande plan handlar om källsortering.


Starkt intresse hos kommuninvånarna

Intresset hos invånarna i kommunen är stort och många är ivriga att komma igång med utsorteringen av sitt matavfall. Att vara med i matavfallsinsamlingen är frivilligt men hittills har jag inte nåtts av några negativa kommentarer för projektet. Idag är 30 kommunala verksamheter som skolor och äldreboenden med i testomgången. Vi har även delat ut vårt startpaket i ett flerbostadsområde. Detta skedde på en gemensam grillkväll på flerbostadsområdets innegård i samarbete med fastighetsägaren Ekerö Bostäder.

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

 Nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad - fyll i din epostadress

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info[a]sansac.se