<< Tillbaka ett steg

Markera koden nedan, kopiera och klistra in på din blogg.

Papperskorg Kompakt 60 liter

5801-60W

Sorteringsstation Kompakt 2x60 liter

5802-60WX

Sorteringsstation Kompakt 3x60 liter

5803-60WXY

Sorteringsstation Kompakt 4x60 liter

5804-60WXYZ

Papperskorg Arena 125 liter

5801-125W

Sorteringsstation Arena 2x125 liter

5802-125WX

Sorteringsstation Arena 3x125 liter

5803-125WXY

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se