Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

 

Anna Åhlander
San Sac

Anki Hansson
San Sac

Rickard Stendahl
San Sac

Jonas Lindahl
 fd San Sac

Ola Nyström
Ludvika 

Frida Palander
Ekerö Kommun

Freja Rylander
Solna Stad

Ove Andersson
Familje- bostäder

Att bygga kunskap

Ett brinnande miljöintresse

Min bana började som underhållsmekaniker vid Volvo i Skövde och efter studierna var jag VD för ett litet bolag med tio anställda här i Linköping. Idag är jag Produktchef här vid San Sac och det passar mig perfekt. Jag har ett brinnande miljöintresse och trivs med att få arbeta med viktiga frågor som fyller en funktion även i ett större perspektiv. Vi är tre personer som arbetar i produktgruppen och i mitt arbete ingår både att leda min del av organisationen som att kunna förstå och utveckla produkterna praktiskt. Där kommer erfarenheterna från Volvo i Skövde väl till pass..

Jonas Lindahl, fd anställd på San Sac
8 år inom San Sac

Gift och två barn, 9 och 11 år Bor utanför Ljungsbro 
Kommer ursprungligen från Västergötland, Skövde. (Dialekten kommer fram när han påminns om det). Civilingejörsexamen i Industriell Ekonomi.

Produktutveckling tar plats

Produktutvecklingen är en prioriterad och viktig fråga här inom San Sac. Dels har vi ett Produktråd där alla frågor behandlas, dels har vi Produktstrategimöten där vi diskuterar de mera övergripande linjerna. Dessutom tar Produktutvecklingen plats i både företagsledningen där jag är representant samt i styrelsen där jag vet att frågorna i de större fallen behandlas.

Hela organisationen är inriktad på att vara lyhörda och hämta upp idéer och signaler från våra kunder. Det kan röra nya produkter eller utveckling av befintliga. Ofta kanaliseras förslagen genom våra säljare som rapporterar till Produktrådet där vi utvärderar efterfrågan, lönsamhet och möjliga lösningar. Vi upprättar också en kravlista som en projektledare får med sig när det ska upprättas skisser och diskussioner med leverantörer.

"Tidigare var avfallsfrågor mest en fråga om praktisk hantering och kostnader, det gällde att hitta en så rationell lösning som möjligt på att få bort soporna. Idag är allt fler av våra kunder miljöutbildade och ställer stora krav på miljönyttan som vi kan leverera, det gäller både våra produkter och vårt företag"

Ett prioriterat område

Vår produktutveckling sker dels genom egen utveckling, dels genom vårt nära samarbete med leverantörerna. Våra leverantörer är väl insatta och alltid delaktiga i att hitta lösningar. 
Inom San Sac är produktutveckling en del av vårt målmedvetna strategiska arbete. Jag tycker att våra kunder i allt större utsträckning börjar förstå att det är viktigt för oss, att vi är måna om att driva produktutvecklingen inom varje produktområde. Våra kunder vet också att när de har ett problem finns San Sac där och kan vara delaktiga i att hitta en lösning.

Att snabbt hitta marknad

Vissa produkter har en kort introduktionstid medan andra tar längre tid. Idag är matavfall en aktuell fråga. När vi introducerade vår tratt för matavfallsinsamling i storkök var många intresserade. Med en låg investeringskostnad hittade den produkten snabbt sin mark-nad. Sedan har vi andra produkter som är utmärkta ur miljöperspektiv men mer komplexa och förenade med högre investeringskostnader. Där får vi ha mera tålamod och låta introduktionsfasen ta längre tid

Fördelar och funktion

En viktig del i mitt arbete är att sälja in våra produkter internt. För att våra representanter ska kunna möta sina kunder och diskutera lösningar krävs att de förstår fördelar och funktioner så de kan föra informationen vidare. Vi arbetar därför med att sprida kunskap och information internt genom presentationer, produktgenomgångar, utveckla monteringsanvisningar, sälj- och informationsmaterial.

Hela kedjan är viktig

För oss är konceptlösningarna viktiga. Våra produkter ska hänga ihop med varandra så vi kan vara delaktiga i helhetslösningen hos kunden. Vi tänker hela kedjan och vill att våra produkter ska fungera i alla led och för alla parter.

Ett exempel är matavfallshanteringen som ska fungera bra i köket där avfallet skapas. Därefter följer hela kedjan av användare som ställer krav på god funktion. Avfallet lämnas i en behållare på gården som ska vara användarvänlig och lätt att förstå. Behållaren ska vara snygg att titta på och området runt den ska vara lättskött. För de som ska hämta avfallet ska det vara enkelt och lättmanövrerat, behållaren måste också fungera ihop med fordon och andra efterbehandlingar. Det måste finnas både hållbarhet och god funktion i alla led. Dessutom är det en självklar förutsättning att lösningen ska vara prisvärd för kunden.

Stora krav på miljönyttan

Min framtidsspaning handlar om att våra kunder förändras. Tidigare var avfallsfrågor mest en fråga om kostnader och praktisk hantering, det gällde att hitta en så rationell lösning som möjligt. Idag är allt flera av våra kunder miljöutbildade och ställer stora krav på miljönyttan som vi kan leverera, både våra produkter och vårt företag. Hållbarhetsperspektivet blir allt viktigare och det är en utveckling som jag gillar. Vi står väl rustade att möta den.

San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering. Det är vår
ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag.

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

 Nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad - fyll i din epostadress

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info[a]sansac.se