Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

Hem / KUNDLÖSNINGAR / Kvartersnära insamling

Kvartersnära insamling

Modern avfallshantering - återvinning närmare hemmet

Här kan du läsa om framtidens insamlingssystem och alla dess fördelar. Kontakta Jonas Lindahl för mer information 013-390 04 61

Kvartersnära insamling (KNI) innebär att en källsorteringsstation utplaceras i ett villa- eller radhusområde. Istället för att behöva åka till en återvinningsstation kan allt avfall samlas in och därmed återvinnas i nära anslutning till bostaden. Istället för att sopbilen hämtar avfall utanför varje bostad hämtas allt avfall på ett ställe.
Läs mer om framtidens insamlingssystem...

En studie som jämför fyra typer av källsorteringssystem nära hemmen

Ett svenskt villahushålls sopor består till en tredjedel av förpackningar, eturpapper och annat som skulle kunna sorteras ut för materialåtervinning. Ett sätt att öka hushållens återvinning är att kommuner erbjuder ökad service i form av källsortering närmare hemmen. 

En studie genomfördes av Linköpings universitet där fyra vanliga typer av insamlingssystem för källsortering närmare hushållen jämfördes ur ett kostnads- och miljöpåverkanshänseende. Denna summering presenterar resultaten av den genomförda studien, och kan fungera som beslutsunderlag när kommunen beslutar om vilken lösning som är den bästa ur ekonomiskt och/eller miljöhänseende.

Botkyrka satsar på Kvartersnära insamling

Artikel i HBV Magasinet 17-04

Intresset för Kvartersnära insamling (KNI) ökar. En HBV-medlem som nyli-gen infört underjordsbehållare för käll-sortering är AB Botkyrkabyggen.
– Det är yteffektivare, estetiskt mer tilltalande och ger ökad tillgänglighet, säger Cecilia Thand, projektledare  på Botkyrkabyggen.

Läs hela artikeln>>

Det här är kvartersnära insamling 

Kvartersnära insamling, KNI, är ett ekonomiskt och hållbart källsorteringssystem nära hushållen..

Källsortering i stationer 

Avfallet samlas in i stationer, där de boende naturligt rör sig, istället för att ha kärl vid varje tomt.
Det ger trygga bostadsområden, god arbetsmiljö och effektiv källsorteringsservice.

Säkerhet

Idag finns många bostadsområden där det inte är säkert att hämta avfall. Trånga gator, lekande barn och svåra backmoment innebär olycksrisker både för boende och hämtningspersonal.
Kvartersnära insamling ger trygga bostadsområden och en bra arbetsmiljö.

Ett ekonomiskt och hållbart system

Källsortering bidrar till att spara jordens resurser. Med kvartersnära insamling ökar återvinningen och mängden brännbart avfall minskar.
Ökad återvinning skapar intäkter och minskar behandlingskostnaderna.

Modern hantering

Välplacerade stationer ger korta dragvägar vid kärlhantering och med krantömda system skapas en effektiv hantering och bra arbetsmiljö.
Befintliga standardbilar kan användas eller enkelt anpassas

Trivsam boendemiljö

Med kvartersnära insamling kan vi skapa en trevlig miljö i bostadsområdet.
San Sac har lösningar som enkelt kan anpassas utifrån hämtningssystem och boendemiljö

Några exempel på lösningar...

Ola Nyström, enhetschef avfallsenheten - Ludvika Kommun

”Vi ville få bort de tunga fordonen från bostadsområdet”

En förändring av sophanteringen behövdes i flera områden i Ludvika. Lösningen blev Molokstationer där de boende ofta går eller åker förbi. 

De boende var positiva till att slippa de stora bilarna på sina gator och vande sig fort vid att ta med sig avfallspåsen när de ändå skulle ut och gå. Marken där stationen placerades ägdes av kommunen och detaljplanen var inga problem.
Tova Andersson, Tf Enhetschef Avfall - Tjörns kommun

”Lösningen på ett arbetsmiljöproblem”

I Kyrkesund behövde vi förändra avfallshanteringen som vid ett område innebar att gå 100-tals trappsteg för att hämta säckar.
Skärgårdsmiljön är ett känsligt område och därför var det viktigt för oss att satsa på något som passar in. Lösningen blev kärlskåp för allt avfall i gemensamma stationer. Det blev en uppskattad lösning både för de boende och för hämtningspersonalen.

Jan Svensson, Abonnenttekniker Avfall - Jönköpings kommun

"Det känns bra att kunna erbjuda en bättre service till hushållen"

Jönköpings kommun har, för att få en effektiv lösning, satsat på gemensamma stationer i ett antal villaområden. Vi har samlat avfallshanteringen i stationer för både återvinning och hushållssopor. För dessa lösningar har vi en gemensamhetstaxa, som ger en lägre fast avgift jämfört med att ha hämtning vid varje villa.
Dessutom har vi en gynnsam taxa för hämtning av djupbehållare som uppmuntrar en övergång från kärl- till kranhämtning. Det är ett effektivt och ekonomiskt system som även ger en bra arbetsmiljö för personalen.

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering med en omsättning på ca 240 MSEK.

 Nyhetsbrev

  Fyll i din epostadress

© Copyright 2015 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, Fax +46 (0)13- 14 30 74 info[a]sansac.se