Hem / KUNDLÖSNINGAR / Kvartersnära insamling

Kvartersnära insamling

Modern avfallshantering för en hållbar framtid...

Det här är kvartersnära insamling 

Kvartersnära insamling, KNI, är ett ekonomiskt och hållbart källsorteringssystem nära hushållen..

Källsortering i stationer 

Avfallet samlas in i stationer, där de boende naturligt rör sig, istället för att ha kärl vid varje tomt.
Det ger trygga bostadsområden, god arbetsmiljö och effektiv källsorteringsservice.

Säkerhet

Idag finns många bostadsområden där det inte är säkert att hämta avfall. Trånga gator, lekande barn och svåra backmoment innebär olycksrisker både för boende och hämtningspersonal.
Kvartersnära insamling ger trygga bostadsområden och en bra arbetsmiljö.

Ett ekonomiskt och hållbart system

Källsortering bidrar till att spara jordens resurser. Med kvartersnära insamling ökar återvinningen och mängden brännbart avfall minskar.
Ökad återvinning skapar intäkter och minskar behandlingskostnaderna.

Modern hantering

Välplacerade stationer ger korta dragvägar vid kärlhantering och med krantömda system skapas en effektiv hantering och bra arbetsmiljö.
Befintliga standardbilar kan användas eller enkelt anpassas

Trivsam boendemiljö

Med kvartersnära insamling kan vi skapa en trevlig miljö i bostadsområdet.
San Sac har lösningar som enkelt kan anpassas utifrån hämtningssystem och boendemiljö

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order[a]sansac.se
info[a]sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

OM OSS

San Sac – din partner för miljöriktig källsortering och avfallshantering.
San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering.

Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

Läs mer om San Sac...

© Copyright 2015 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, Fax +46 (0)13- 14 30 74 info[a]sansac.se