Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

 

Kvartersnära insamling - ett godkänt system i de nya avfallsförordningarna.

I augusti 2018 släpptes de nya förordningarna som reglerar Sveriges avfallssystem. Där får bland annat producenterna ett tydligare ansvar för insamling av förpackningar och tidningar.

För att producenternas insamlingssystem ska vara godkänt krävs bland annat att de ska:

1. Erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall från minst sextio procent av alla bostadsfastigheter år 2021 (100% år 2025), och
2. transportera bort förpackningsavfallet från de fastigheter som har erbjudits och inte avböjt borttransport.

Kostnaderna ska tas av producenterna. Det står även att:

”Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten (kvartersnära insamling).”

Kvartersnära insamling är det mest kostnadseffektiva systemet för insamling av förpackningar och tidningar och erbjuder enklare källsortering till bland annat villa- och radhusområden. 

Så länge stationerna är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, vilket de i normalfallet är, uppfyller Kvartersnära insamling kraven på hur transport från bostadsfastigheterna ska ske.

Sänk kommunens kostnader med Kvartersnära insamling. 

Med kvartersnära insamling och de nya förordningarna kan kommunen erbjuda insamling av 8 fraktioner till en lägre kostnad än av 2.

Exempel på lösningar - Både snyggt och på liten yta.

Kvartersnära insamling kan anpassas utifrån varje område och förutsättningar. Här är några exempel.

Vill du veta mer - Kontakta din säljare.

San Sac har Sveriges största utbud för miljöriktig källsortering och gedigen erfarenhet. 

Paragraf 45 i förpackningsförordningen i sin helhet

Lämpliga insamlingssystem

45 §    /Upphör att gälla U:2025-04-01/ För att
ett insamlingssystem ska anses lämpligt ska det, ensamt eller tillsammans med andra insamlingssystem som har tillstånd,

1. erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall från minst sextio procent av alla bostadsfastigheter, och   
2. transportera bort förpackningsavfallet från de fastigheter som har erbjudits och inte avböjt borttransport.

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten (kvartersnära insamling).

45 §    /Träder i kraft I:2025-04-01/ För att ett insamlingssystem ska anses lämpligt ska det, ensamt eller tillsammans med andra insamlingssystem som har tillstånd,

1. erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall från alla bostadsfastigheter, och
2. transportera bort förpackningsavfallet från de fastigheter som inte har avböjt borttransport.

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten (kvartersnära insamling). Förordning (2018:1470).

Länkar

Förpackningsförordningen, SFS 2018:1462
Returpappersförordningen, SFS 2018,1463
Ändrings-SFS 2018:1466 till avfallsförordningen (2011:927)

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

 Nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad - fyll i din epostadress

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info[a]sansac.se