Så uppnår din kommun målen för matavfallsinsamling

Ett av Sveriges miljömål är att minst 50 procent av matavfallet i landets kommuner ska samlas in. Matavfall ska bättre tas om hand som en resurs, bland annat genom produktion av biogas.

För att uppnå målet är det viktigt att kommunerna planerar införandet av matavfallsinsamlingen väl. I den här guiden har vi därför samlat våra samlade tankar och råd till Sveriges kommuner för ett välplanerat arbete med syftet att öka insamlingen av matavfall.

I guiden belyser vi:

  • Vilka lokala förutsättningar som styr valmöjligheterna i din kommun
  • Hur du väljer rätt emballage för matavfallet i just din kommun 
  • Vad som är viktigt att tänka på vid upphandlingar av produkter för matavfallsinsamling  
  • Hur man bäst kommunicerar med kommuninvånarna och verksamheter kring insamling av matavfall

Läs mer om hur din kommun på bästa sätt kan förbereda införandet av matavfallsinsamling – eller öka insamlingsgraden!
Ladda ner guiden genom att fylla i dina kontaktuppgifter

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se