<< Tillbaka ett steg

Mått BxDxH 247x197x280 mm
Färg Grå-grön
Volym 9 liter
Material Återvunnen polypropen
Förpackning 2x360 i wellcontainer, 720/pall

Det ventilerade systemet bygger på att matavfallet förvaras i papperspåsar som andas och tillåter avdunstning samt biokorgar som ventilerar påsen och dess innehåll. Jämfört med andra samlar systemet in mest matavfall och ger en renare fraktion 

• Viktminskning - upp till 20% efter 3 dygn 
• Minskad lukt - torrare avfall minimerar luktproblem 
• Papper - 100% förnybar råvara 
• Slutbehandling - ingen extra sortering. Papperspåsen bidrar positivt till rötnings-/komposteringsprocessen

Markera koden nedan, kopiera och klistra in på din blogg.

Matavfallspåse 9 liter - kartongförpackad

62-P01

Matavfallspåse 9 liter - buntpackade

62-P02

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se