MolokClassic™  

Molok®- originalet till dagens underjordsbehållare skapades i Finland redan 1991 och säljs idag i fler än 40 länder över hela världen.

San Sac är enda återförsäljaren av Molok i Sverige

KÄLLSORTERING: För återvinningsstationer och återvinningsplatser är Molok en utmärkt lösning.

FÖR MATAVFALL: Biomolok med sina specialbehållare finns i 500 och 800 liter vilket är en utmärkta lösningar för insamling av matavfall.

BRA ARBETSMILJÖ: Tömning sker med kranbil - inga tunga lyft, inget släpande på tunga kärl. 

SPARA PENGAR: Stor uppsamlingsvolym på liten yta, 60% av volymen under mark. Yta som kan användas till annat. Ger möjlighet till färre tömningar.

TRAFIKSÄKERHET: Tack vare kranens räckvidd kan behållarna placeras innanför planteringar, staket, gångbanor m m. Tekniken kräver heller inte att fordonet backas, vilket är fallet vid front- eller baktömmande storbehållare.

ESTETISKT OCH TRYGGT: Estetisk och modern design. Ger ett renare och snyggare intryck på gården med bra översikt. Minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen i underjordsbehållaren håller avfallet svalt.  

 

Molok är vår samarbetspartner sedan 2004, eftersom vi tycker att de är bästa leverantören med de bästa produkterna på marknaden.

Molok underjordsbehållare, Biomolok, markbehållare, återvinningslösningar

Vill du veta mer...

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se