Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

 

Anna Åhlander
San Sac

Anki Hansson
San Sac

Rickard Stendahl
San Sac

Jonas Lindahl
fd San Sac

Ola Nyström
Ludvika 

Frida Palander
Ekerö Kommun

Freja Rylander
Solna Stad

Ove Andersson
Familje- bostäder

Att bygga kunskap 

Ola Nyström 
Återvinningschef  på Wessman Barken Vatten & Återvinning AB
fd chef på Ludvika Kommun 

Gift, har två döttrar och två barnbarn. 
Född i Degerfors, flyttade till Ludvika vid fem års ålder. Social, gillar umgänge, före detta simmare.


"En bra leverantör. Det är någon som engagerar sig och ser till att förstå våra långsiktiga mål och har förmågan att sätta sig in i de lokala förutsättningarna. De har viljan att bolla idéer eller arrangerar möten med intressanta kollegor 
så vi får se hur andra 
tänker och arbetar"

26 000 ludvikabor

Jag sitter med i ledningsgruppen för samhällsbyggnads-förvaltningen här i Ludvika och är ansvarig för avfallshanteringen i kommunen. Det är hushållsavfallet från alla våra 26 000 invånare som bor i 6 500 villor och 6 500 lägenheter. Jobbet innebär också personalansvar för mina 23 medarbetare och vi har en budget om 32 miljoner kronor per år. Ludvika är en stor kommun till ytan, längsta avståndet mellan de tre huvudorterna Ludvika, Grängesberg och Fredriksberg (Säfsen) är sju mil enkel resa.

Hjärtat i Ludvika

Jag började jobba som sopkörare 1982 och höll på med det fram till 1987. Sedan tog jag tjänstledigt för att prova livet inom restaurangbranschen, en kamrat till mig tog över ett hotell i Smedjebacken och jag var med under första uppstartsåret. Som ung var jag discjockey så jag känner till branschen en del. Skivorna sedan den tiden finns fortfarande kvar i källaren, väl packade i snygga lådor. 
Innan året på hotellet i Smedjebacken extraknäckte jag på en nattclub i Ludvika, på morgonen hämtade jag soporna som producerats under natten. Från 1988 gick jag tillbaka till avfallsenheten, först som arbetsledare och idag är jag enhetschef.

Först i landet

Ludvika är en framåt och innovativ kommun som vill utvecklas, jag gillar att jobba här. Vi var först i landet med att införa plastkärlen för sophanteringen. Det var min företrädare som 1976 tyckte att 50 öre för varje sopsäck var för mycket pengar och därför införde plasttunnorna på försök i Grängesberg. 1979 var vi en av 20-talet kommuner i Sverige som startade en Sorterings- och Komposteringsanläggning. Genom att ständigt utveckla verksamheten med både klokt underhåll och ny teknik är vi idag den enda kommunen som fortfarande har anläggningen i drift. Att ha haft en driftig företrädare är en stor fördel, det underlättar den fortsatta utvecklingen.

Sortering vid källan

Verksamheten har förändrats helt sedan jag började köra sopor 1982. På den tiden handlade det mest om att forsla undan avfall till låg kostnad. Idag är det så mycket mera genom lagar och förordningar, dessutom finns det en stor vilja att ta hand om våra sopor på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Den stora skillnaden är väl främst att sopsorteringen i allt större utsträckning sker vid källan, alltså redan hos hushållet eller företaget.

Kontinuerlig utbildning

För att kontinuerligt utbilda oss och hålla oss uppdaterade brukar vi försöka delta i de arrangemang som finns. Det handlar om branschträffar, mässor eller när organisationen Avfall Sverige arrangerar sitt årsmöte. Där träffar vi våra kollegor och leverantörer. Genom åren har man lärt sig vilka det är som vågar stå för nytänkande och har spännande idéer. 

En bra leverantör. Det är någon som engagerar sig och ser till att förstå våra långsiktiga mål och har förmågan att sätta sig in i de lokala förutsättningarna. Det krävs engagemang för att kunna tillföra idéer, dessutom en förmåga att sätta sig in i användarens perspektiv.

Personligt engagemang

Jag träffar de flesta leverantörer men det är vissa som har förmågan att skapa ett personligt engagemang. De har viljan att bolla idéer eller arrangerar möten med intressanta kollegor så vi får se hur andra tänker och arbetar. De erbjuder inte ”låsta lösningar” utan kan skapa anpassningar efter förutsättningarna som finns på plats. Alla våra investeringar sker inom ramen för offentliga upphandlingar men leverantörernas engagemang hjälper oss att utvecklas och hitta nya idéer.

Fördelar med lokalkännedom

Min framtidsspaning handlar om att kommunen även tar över ansvaret för förpacknings- och tidningsåtervinningen. Då blir det vi som handlar upp entreprenörer, kan ställa kraven för verksamheten och hanterar tillsyn. Det finns stora fördelar med lokal kännedom. Jag vill också att arbetsmiljön fortsätter att utvecklas. Vi vet var knäckfrågorna finns, det handlar mycket om att få bort de tunga lyften och att vi kan hantera avfallet smidigt och effektivt.

Fördelar

Senaste åren har vi genomfört flera lyckade projekt med djupbehållare. I ett område finns idag ett 80-tal fastigheter där vi med hjälp av djupbehållare har lyckats reducera antalet stopp från 80 till två och det är en man som sköter hela tömningen med kran. Det handlar om att effektivisera hanteringen och reducera kostnader. 

Vi har liknande lösningar vid flertalet skolor och vid flera objekt hos det kommunala bostadsbolaget. För en fastighet blev kostnadsbesparingen cirka 60 000:- per år. Det här är lösningar som vi tillsammans driver i kommunen och det kommer allt mera i detaljplanerna. För befintliga bostadsområden förutsätter det samförstånd och att vi får en part att förhandla med, det kan till exempel vara en vägförening eller någon annan typ av samfällighet.

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

 Nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad - fyll i din epostadress

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info[a]sansac.se