Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

 

Anna Åhlander
San Sac

Anki Hansson
San Sac

Rickard Stendahl
San Sac

Jonas Lindahl
fd San Sac

Ola Nyström
Ludvika 

Frida Palander
Ekerö Kommun

Freja Rylander
Solna Stad

Ove Andersson
Familje- bostäder

Att skapa engagemang

Ove Andersson 
Fastighetsingenjör 
Familjebostäder, Stockholm

Gift, två barn och två barnbarn. Bor i Tyresö men uppvuxen på Brännkyrkogatan på Söder. Har spelat för både Hammarby och Djurgården – men jag håller på AIK! 

Gillar att spela golf, plocka svamp och ta det lugnt med familjen. Tyvärr funkar inte det alls just nu då jag byter kök, där spenderas all ledig tid..

Projektleder och jobbar som en stödfunktion

Började min bana som timmerman på byggen, skolade om mig och jobbade sedan på byggen med ventilation. Sedan 2002 arbetar jag inom Familjebostäder med bland annat avfallshantering, projektledare för en del markjobb och som en stödfunktion för fastighetsavdelningen. Jag sköter det som är utanför fastighetens fasad.

"Under de tolv åren som jag har arbetat här har utvecklingen varit stark. En av de största förändringarna tycker jag är all maskinell hantering som vi har idag. Soporna får lämna källaren och hämtas istället av en kranbil vid uppsamlingsstationerna.
Konsekvensen är en bättre arbetsmiljö för de som ska hämta soporna, färre transporter och minskad miljöbelastning. Det innebär å andra sidan att hyresgästerna får gå en bit för att sortera och lämna sina sopor"

3:e största fastighetsägare

Familjebostäder är Stockholms tredje största fastighetsägare inom hyreslägenheter. Vi har ca 20 000 lägenheter och ca 270 anställda. Om man bortser från hushållsavfallet har vi ca 514 hämtställen där soporna sorteras i olika fraktioner som ska skötas om. Det kan vara allt från miljöhus och miljörum till ett separat skåp som står på gården. 

Stora delar av mitt arbete styrs av Stockholms stad och våra ägares stadgar och direktiv. Som ett kommunalt bostadsbolag får vi i många fall vara drivande för utvecklingen, inte minst när det gäller att hålla en hög miljöprofil.

Mer ska samlas in

Just nu finns det ett mål om att 70% av allt matavfall –till 2020 – ska samlas in. I nuläget har ungefär hälften av våra områden tillgång till matavfallsinsamling. Ambitionen är att utöka tillgången och maximera användningen av våra matavfallsbehållare. Därför jobbar vi med att inspirera och motivera våra hyresgäster, till exempel i satsningen Matavfallskampen där vi försöker få så många som möjligt att upptäcka hur lätt det är att bidra till en bättre miljö. För att fortsätta driva utvecklingen tycker jag att vi som konsumenter i första hand bör anpassa våra inköp efter vad vi förbrukar och lära oss att slänga en mindre andel av maten. Det som därefter ska kastas, det ska vi kunna hjälpa till med att samla in.

Tillgängligheten är viktig

Det innebär å andra sidan att hyresgästerna får gå en bit för att sortera och lämna sina sopor. Den förändringen kan vara svår att få hyresgästerna med på i början men när den väl är genomförd brukar det fungera utmärkt bra och utan problem. Vi försöker ha koll så det även fungerar för äldre och personer med funktionsnedsättning, tillgängligheten är viktig för alla våra hyresgäster

Brett kontaktnät

För att hålla mig uppdaterad med utvecklingen och se nya idéer och lösningar gäller det att ha ett brett kontaktnät och god initiativförmåga. Det handlar om att träffa leverantörer och kollegor i branschen eller att komma ut och se andra lösningar. Även när man reser på egen hand kan man hitta kul och intressanta lösningar, det blir som en naturlig del av arbetet. Jag skulle gärna önska att det fanns flera seminarier eller liknande som jag kunde få besöka. Det skulle säkert underlätta mitt arbete.

Delaktiga i utvecklingen

Idag har vi få leverantörer men genomgående har vi ett mycket bra samarbete. De är inte bara säljare utan är delaktiga i utvecklingen och förstår våra målsättningar. Ragn-Sells är en av våra entreprenörer och de är drivande och målmedvetna när det gäller hur avfallet ska sorteras. Deras certifieringskrav med revisioner och kontroller bidrar säkert. Utanför Stockholm i Bålsta har de en kretsloppsanläggning och avfallshantering med den senaste forskningen och tekniken. Där har jag varit på intressanta föreläsningar.

Ärlighet och stolthet

För mig är de viktigaste egenskaperna hos en leverantör att det finns en genuin ärlighet och stolthet för sitt arbete. Det gör att jag ofta får ett nära samarbete med mina leverantörer. De vet vad som krävs för att ett arbete ska genomföras på ett heltäckande sätt. På så sätt skapar det effektivitet, mina uppföljande kontroller underlättas och vi kan snabbt gå vidare till nästa projekt.


Människan i alla led

Min förhoppning att vi som jobbar i den här branschen får möjlighet att i ännu större utsträckning se människan, i alla led, i alla funktioner. Det ska gälla alla från brukare, beställare och leverantörer. Det är en spännande utveckling just nu, det händer mycket på många olika områden.

Glada hyresgäster 

Jag gillar mitt jobb. Roligast är det när jag får träffa glada hyresgäster som ser och förstår den utveckling som ständigt pågår. Som en del av allmännyttan är det viktigt att vi är grundliga. Större beslut måste utvärderas från flera perspektiv för att det ska bli rätt. Men när det gäller mindre frågor eller enkla saker som snabbt borde kunna åtgärdas skulle jag ibland uppskatta en enklare hantering.


Anledning att fira

Kvalitet är ett intressant område. Vi genomför årliga kvalitetsutvärderingar och gör undersökningar bland våra hyresgäster. Vi har i flera år fått bra betyg men under senaste året fick vi anledning att fira. Då hade vi fått rejäla höjningar inom flera områden, inte minst när det gäller de boendes uppfattning om ”rent och snyggt”. Vi fortsätter driva den linjen och ska bli ännu bättre i framtiden.

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

 Nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad - fyll i din epostadress

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info[a]sansac.se