<< Tillbaka ett steg

Typ M10 - 10x660 liter utv mått 4,8 x 4,2 m
Typ M12 - 12x660 liter utv mått 5,7 x 4,2 m
Typ M14 - 14x660 liter utv mått 6,6 x 4,2 m
Typ M16 - 16x660 liter utv mått 7,5 x 4,2 m
Typ M18 - 18x660 liter utv mått 8,4 x 4,2 m
Typ M20 - 20x660 liter utv mått 9,3 x 4,2 m

Beskrivning standardhus Väggar: Massiva betongelement t=100 mm. Utsidan ströpplad, fogad och målad i valfri kulör. Insidan slät och omålad.

Tak: Massiva betongelement som förses med bärläkt och betongtakpannor, svarta alt. röda.

Bottenplatta: Golvelement i massiv betong som sammangjutes på plats. Golvet behandlas med dammbindningsolja.

Övrigt: 1 st aluminiumdörr 11 x 21 M. Hus förses med hängrännor, stuprör och vindskiveplåt. Ventiler i väggelement ingår.

Markera koden nedan, kopiera och klistra in på din blogg.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se