Hem / PRODUKTER / Säckar & Påsar / Påsar/säckar för matavfall - papper

Säckar och påsar i papper för insamling av matavfall

Vi är specialister på påsar och säckar för matavfallsinsamling

Varför är papperspåsen / bruna påsen så bra?
Det ventilerade systemet bygger på att matavfallet förvaras i papperspåsar som andas och tillåter avdunstning samt biokorgar som ventilerar påsen och dess innehåll. Uppfyller högt ställda krav på hygien, arbetsmiljö och rena fraktioner.

  • Viktminskning - upp till 20% efter 3 dygn 
  • Minskad lukt - torrare avfall minimerar luktproblem 
  • Papper - 100% förnybar råvara 
  • Slutbehandling - ingen extra sortering. Papperspåsen bidrar positivt till rötnings-/komposteringsprocessen
  • Alla våra påsar och säckar är certifierade enligt den Europeiska standarden EN13432

Råvarufakta: Papperssäckar och påsar är ett hållbart, miljövänligt och hygieniskt engångsemballage som många upplever som en optimal lösning på många avfallsproblem då de lämpar sig mycket bra för kompostering och rötning till biogödsel. (Påsen är dessutom helt nedbrytbar.) Fukten i avfallet absorberas av pappret och dunstar bort, vilket normalt ger minst 30% viktreduktion för organiskt avfall. Alla våra papperssäckar och påsar tillverkas av förnyelsebar råvara som består av bl a träspill från sågverk och rester från skogsavverkning t ex toppar och grenar.

Lättarbetade hjälpmedel för insamling av matavfall hittar du här...

Matavfallspåse 9 liter - kartongförpackad

62-P01

Matavfallspåse 9 liter - buntpackade

62-P02

Matavfallspåse 22 liter

KS022

Matavfallssäck 45 liter

KS045

Insatssäck för 140 liters kärl

INS140

Insatssäck för djupbehållare

2S700

Insatssäck för djupbehållare 800

1S800

Insatssäck för matavfall i 140 liters kärl

1S350

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se