<< Tillbaka ett steg

SULO finns representerade med tillverkning och lokalkontor över hela världen. Vi har en historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet. SULO tillhandahåller ett standardiserat sortiment av Underjordsbehållare som är beprövade i vårt nordiska klimat och tillverkade i vår egna fabrik. SULO är en av de största tillverkarna, i Europa, av denna typ av produkter. San Sac har ett komplett sortiment av utrustning för avfallshantering och källsortering. Vi har nu blivit en del av SULO Group - en av världens största tillverkare av behållare för avfallshantering. Sedan 70-talet har vi levererat avfallskärl till kunder i Norden. I mer än 25 år har vi varit representerade med kontor, lager och verkstad i Norden så vi känner väl till förutsättningarna på den nordiska marknaden.
Vi har BIM-filer, 3D-filer och RFA/Revit-filer och IFC-filer på SULO Iceberg underjordsbehållare. Är du intresserad av någon av dessa filer? Skicka då din mailadress och vilken fil du önskar till info@sansac.se så översänder vi filerna till dig.

Markera koden nedan, kopiera och klistra in på din blogg.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se