Så här kan Kvartersnära Insamling se ut


I de flesta bostadsområden finns det idag en liten fri yta vid områdets infart.
Eftersom det finns så platseffektiva återvinningsstationer från San Sac krävs det
endast från 8 m² markyta för en komplett källsorteringsstation nära de boende.
Med kvartersnära insamling kan olika produktsystem användas vilka dessutom kan anpassas med
olika färger och beklädnader. Detta gör att produkterna kan passa in i bostadsområdet. 
Här behövs inga kärl på tomterna och hämtningen kan ske resurseffektivt.

MolokDomino

CityCave 

Exempel med MolokDomino®

MolokDomino ® är ett modulsystem som kan anpassas utifrån varje områdes behov och är speciellt avpassat för källsortering. 

Systemet finns både som markstående, lite nedgrävt (50cm) och semi-underground (160 cm). Djupet påverkar volymen i behållaren vilket i sin tur avgör hur många hushåll stationen kan betjäna vid olika hämtintervall. San Sac hjälper dig ta fram den bästa lösningen för er. 

Systemet hämtas med en vanlig komprimatorbil med kran och ett eller flera fack. Befintliga bilar kan enkelt kompletteras med kran. Läs mer här…

För ca 8-30 hushåll - markstående station

I och med att utsorteringen ökar med Kvartersnära insamling, kan behållaren för rest-/hushållsavfall göras mindre. Volymerna kan enkelt ändras vid behov.


För ca 15-40 hushåll – markstående

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se