Hem / PRODUKTER / Underjordsbehållare, Krantömda system

Underjordsbehållare, krantömda system

San Sac är största leverantören inom Semi undergroundsystem och Fully undergroundsystem, (UWS) med underjordsbehållare och krantömda system      

Varför underjordsbehållare? Här är några av fördelarna:
•  Stor uppsamlingsvolym på liten yta 
•  Minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt
•  Ger möjlighet till längre tömningsintervaller 
•  Krantömda system - förbättrad arbetsmiljö för hämtningspersonalen
•  Hög fyllnadsgrad - gravitationen komprimerar avfallet
•  Underjordsbehållare passar utmärkt för återvinningsstationer
•  Moderna och estetiska behållare för alla miljöer och behov - vi har största urvalet!

Bottentömmande behållare

Markstående + delvis nedgrävda behållare

Underjordsbehållare - MolokClassic™

Markstående + delvis nedgrävda behållare

Underjordsbehållare - MolokDomino™

Markstående + delvis nedgrävda behållare

Fully Underground


UWS, hela avfallet under jord

Skissen nedan visar våra olika krantömmande system och hur mycket de grävs ned i marken

Underjordsbehållare / Krantömmande avfallsbehållare - San Sac har systemet som passar dina behov.

Wave och RMP - den perfekta lösningen när man vill ha fördelen av ett krantömmande system men ej har möjlighet att gräva ner behållare djupt. Går att få stående på mark eller nedgrävd 50 cm.

MolokClassic™ (Semi-underground) är orginalet till dagens underjordsbehållare, markbehållare. En elegant rund form med 2/3 under jord i flera storlekar och modeller anpassade för olika fraktioner. Finns även markstående eller nedgrävd 50 cm.

MolokDomino™ (Semi-underground) är ett system baserat på betongkassuner om vardera 3 m³ eller 5 m³. Enskild betongkassun kan fördelas på upp till 5 fraktioner vilka kan disponeras om när behoven ändras. Finns även markstående.

Villigare och CityCave (UWS, Fully-underground) är ett system där hela avfallscontainern är nedgrävd, endast inkasttoppen är synlig. Eleganta och praktiska lösningar med flera inkasttoppar att välja på.

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

OM OSS

San Sac – din partner för miljöriktig källsortering och avfallshantering.
San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering.

Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

Läs mer om San Sac...

© Copyright 2015 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, Fax +46 (0)13- 14 30 74 info[a]sansac.se