Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

San Sac underjordsbehållare SULO

Hem / PRODUKTER / Underjordsbehållare, Krantömda system

Underjordsbehållare, krantömda system

San Sac är största leverantören av underjordsbehållare och krantömda system 

När man ska välja vilket avfallssystem som passar bäst kan det finnas många frågor. Vilken dimensionering är mest lämplig? Vilka behållare passar bäst i vårt område? Vilka fraktioner kan vi sortera? Hur gör vi med installationen?  Alla frågor som berör allt från dimensionering till färdig installerad avfallslösning, kan vi svara på och hjälpa till med.
Vi finns nära dig!  Med kontor från Trelleborg till Örnsköldsvik täcker vi hela Sverige med våra experter. Vi kommer till dig och hjälper dig så du får den bästa lösningen för dina behov. Våra leverantörer och våra experter har lång erfarenhet av avfallsmarknaden, med största sortimentet och rikstäckande erfarna experter är vi din bästa kontakt. Här hittar du din kontakt!

Varför underjordsbehållare? 
Här är några av fördelarna:

•  Stor uppsamlingsvolym på liten yta 
•  Minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt
•  Ger möjlighet till längre tömningsintervaller 
•  Krantömda system - förbättrad arbetsmiljö för hämtningspersonalen
•  Hög fyllnadsgrad - gravitationen komprimerar avfallet
•  Underjordsbehållare passar utmärkt för återvinningsstationer
•  Moderna och estetiska behållare för alla miljöer och behov - vi har största urvalet!

NYHET - 
SULO ICEBERG®

San Sac säljer numer produkter från SULO, som är en av Europas största tillverkare av underjordsbehållare.

Läs mer...

Sopkassun - helt under jord

UWS, en sopkassun där hela avfallet är under jord

Bottentömmande behållare

Markstående + delvis nedgrävda behållare

Sopkassun - delvis under jord - Molok

Här ser du mer info om Molok underjordsbehållare.

Underjordsbehållare / Krantömmande avfallsbehållare - San Sac har systemet som passar dina behov.

SULO ICEBERG®, Villiger och CityCave (UWS, Fully-underground) är sopkassun där hela avfallscontainern är nedgrävd, endast inkasttoppen är synlig. Eleganta och praktiska lösningar med flera inkasttoppar att välja på.

Wave och RMP - den perfekta lösningen när man vill ha fördelen av ett krantömmande system men ej har möjlighet att gräva ner behållare djupt. Går att få stående på mark eller nedgrävd 50 cm.

Molok Classic™ (Semi-underground) är orginalet till dagens underjordsbehållare, markbehållare. En elegant rund form med 2/3 under jord i flera storlekar och modeller anpassade för olika fraktioner. Finns även markstående eller nedgrävd 50 cm samt för insamling av matavfall finns i storlekarna 500 och 800 liter.

Molok Domino™ (Semi-underground) systemet som är baserat på betongkassuner i kvadratisk form om vardera 3 m³ eller 5 m³. Systemet står tack vare betongkassun emot naturens krafter både ovan och under mark. Enskild betongkassun kan fördelas på upp till 5 fraktioner vilka kan disponeras om när behoven ändras. Finns även markstående.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:         
Martin Brandsvig

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se