San Sac underjordsbehållare SULO

Hem / PRODUKTER / Underjordsbehållare, Krantömda system

UNDERJORDSBEHÅLLARE

När man ska välja vilket avfallssystem som passar bäst kan det finnas många frågor. Vilken dimensionering är mest lämplig? Vilka fraktioner vill vi sortera? Hur gör vi med installationen?  

San Sac är största leverantören av underjordsbehållare och krantömda system och vi erbjuder hela processen från idé till färdig installerad avfallslösning. Vi hjälper dig till den bästa källsorteringslösningen för just dina behov!

VARFÖR UNDERJORDSBEHÅLLARE?

- HÄR ÄR NÅGRA AV FÖRDELARNA:

+ Platseffektiv på liten yta.
+ Minskad risk för lukt då marktemperaturen håller avfallet svalt.
+
Ger möjlighet till längre tömningsintervaller.  
+
Förbättrad arbetsmiljö  för hämtningspersonalen.
+ Hög fyllnadsgrad - gravitationen komprimerar avfallet.
+ Underjordsbehållare passar utmärkt för återvinningsstationer.
+ Moderna och estetiska behållare för alla miljöer och behov.

HELT ELLER DELVIS NEDGRÄVD

- VI HAR SYSTEMET SOM PASSAR DINA BEHOV!

HELT NEDGRÄVDA SYSTEM
SULO ICEBERG®, Villiger och CityCave
(UWS, helt nedgrävda) är sopkassun där hela avfallscontainern är nedgrävd, endast inkasttoppen är synlig. Eleganta och praktiska lösningar med flera inkasttoppar att välja på. 

MARKSTÅENDE SYSTEM
Wave och RMP
Den perfekta lösningen när man vill ha fördelen av ett krantömmande system men ej har möjlighet att gräva ner behållare djupt. Går att få stående på mark eller nedgrävd 50 cm. 

Molok Classic

DELVIS NEDGRÄVDA SYSTEM
Molok Classic™
(Delvis nedgrävda) är orginalet till dagens underjordsbehållare, markbehållare. En elegant rund form med 2/3 under jord i flera storlekar och modeller anpassade för olika fraktioner. Finns även markstående eller nedgrävd 50 cm samt för insamling av matavfall finns i storlekarna 500 och 800 liter. 

Molok Domino™
(Delvis nedgrävda) systemet som är baserat på betongkassuner i kvadratisk form om vardera
3 m³ eller 5 m³. Systemet står tack vare betongkassun emot naturens krafter både ovan och under mark. Enskild
betongkassun kan fördelas på upp till 5 fraktioner vilka kan disponeras om när behoven ändras. Finns även markstående.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se