<< Tillbaka ett steg

Vi hjälper dig gärna om du vill veta mer - kontakta oss!

Wave finns i en variant för insamling av matavfall. Behållaren placeras på plan yta, 1 inkast med öppning 200x250 mm anpassad för matavfallspåse. Behållaren är invändigt ytbehandlad med kemikalieresistent färg. Varmgalvaniserade ytor är lackerade för att minimera risken för utfällning av zink i matavfallet. Mått BxDxH 90x159x123 cm

Markera koden nedan, kopiera och klistra in på din blogg.

Trekantsnyckel

4490-16

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se