Välkommen till San Sac inspirationssidor

Se referensbilder på stora delar av vårt produktsortiment i olika miljöer. Låt dig inspireras. 

Se även vår inspirationslösning på våra kärlskåp. Här kan du bygga ditt eget skåp så som du vill ha det. Se mer...

Läs även vad våra kunder tycker om oss:

"I och med att den andra föreningen hade San Sac som leverantör och var nöjda med dem gick vi på gott renommé och följde deras exempel"

Britt-Mari Törnquist 
Brf Vattentornet Örnsköldsvik 

Läs mer>>

"De är ganska ofta som man initierar kontakten när det är lite svårare områden med avfallshanteringen när man inte riktigt vet vilket alternativ som är bäst eller en lösning som vi inte har stött på förut. De har ett bra spektra på sina produker helt enkelt och har bra koll på branschen och hur den fungerar"

Suzette Westling
Tyresö Kommun

Läs mer>>

"Vår kontaktperson har varit Anna Åhlan­der. Hennes stora erfarenhet och kunnighet har varit till stor hjälp vid projekteringen och hon har sett till så att vi får en bra helhetslösning och inte missar några detaljer"

Cecilia Thand
Botkyrkabyggen

Läs mer>>

"I och med att vi hade en etablerad relation med San Sac sen tidigare och förtroende för dem som leverantör var de mitt förstahandsval"

Anders Myrdal
Brf Trångsund

Läs mer>>

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se