Hem / PRODUKTER / Farligt avfall, Riskavfall

Insamling av farligt avfall och riskavfall

San Sac hjälper dig med en trygg hantering av farliga ämnen 

Hantering av farliga ämnen och farligt avfall omgärdas av en mängd lagar och regler. Miljöbalken ställer krav på skydd av vår miljö och människors hälsa. Krav ställs också på att verksamhetsutövare skaffar sig den kunskap som krävs för att minimera verksamhetens påverkan på miljön. Viktiga aspekter i den planeringen är förebyggande skyddsåtgärder och att i valet mellan alternativa kemiska produkter alltid välja det minst farliga.

Andra faktorer att beakta är myndigheters och försäkringsbolags krav på brandskydd och krav på förpackning vid transport av farligt gods. Hos San Sac finns kunskap och de produkter din verksamhet behöver för att tillmötesgå de krav som ställs. Vi levererar allt från enkla uppsamlingskar till verksamhetsanpassade helhetslösningar.

För att garantera god arbetsmiljö samt säker insamling och transport av vårdens riskavfall har San Sac ett mycket brett sortiment av emballage och tillbehör. Samtliga av dessa emballage är UN-godkända och uppfyller kraven enligt British Standard/NFX avseende punktionssäkerhet.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se