Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

Uppsamlingskar av plast och plåt

Hantering av farliga ämnen och farliga vätskor med uppsamlingskar

Uppsamlingskar tillverkade av polyeten ger god säkerhet mot korrosionsproblem. Lämpligt till de flesta ämnen såsom syror, baser och oljor.

Vid hantering av brandfarliga ämnen, t ex etanol och bensin rekommenderas istället sortimentet av stålplåt. Spillolja från förbränningsmotorer kan innehålla bränslerester och bör därför behandlas som brandfarlig vätska. Välj även då uppsamlingskar av stål! Bör dock inte användas för uppsamling av aggressiva ämnen.
Våra uppsamlingskar av stål kan levereras i antingen lackerat eller förzinkat utförande. 

Uppsamlingskar KB 20

232-248037

Uppsamlingskar för 1 IBC

232-148303

Uppsamlingskar Euro-1R

232-193536

Uppsamlingskar PolySafe Eco gallerdurk av PE

232-162286

Uppsamlingskar KB 60

232-114763

Uppsamlingskar i stål för IBC

232-114591

Uppsamlingskar i stål 235 liter

232-107055

Uppsamlingskar i stål 20 liter

232-179763

Uppsamlingskar i stål 40 liter

232-179764

Uppsamlingskar i stål 60 liter

232-179765

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se