Uppsamlingskar av plast och plåt

Hantering av farliga ämnen och farliga vätskor med uppsamlingskar

Uppsamlingskar tillverkade av polyeten ger god säkerhet mot korrosionsproblem. Lämpligt till de flesta ämnen såsom syror, baser och oljor.

Vid hantering av brandfarliga ämnen, t ex etanol och bensin rekommenderas istället sortimentet av stålplåt. Spillolja från förbränningsmotorer kan innehålla bränslerester och bör därför behandlas som brandfarlig vätska. Välj även då uppsamlingskar av stål! Bör dock inte användas för uppsamling av aggressiva ämnen.
Våra uppsamlingskar av stål kan levereras i antingen lackerat eller förzinkat utförande. 

Uppsamlingkar 48 liter

232-248039

Uppsamlingskar 24 liter

232-248037

Uppsamlingskar 370 liter

232-162286

Uppsamlingskar i stål 20 liter

232-179763

Uppsamlingskar i stål 40 liter

232-179764

Uppsamlingskar i stål 60 liter

232-179765

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se