Hem / KUNDLÖSNINGAR / Brf och fastighet

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA BYTA AVFALLSLÖSNING

Avfallshantering för BRF, fastighetsägare och bostadsbolag

En trevlig och välfungerande boendemiljö står ofta högt upp på styrelsens och fastighetsförvaltarens agenda för bostadsrättsföreningen och fastigheten. Att se över den befintliga sophanteringen och hitta en lösning som är både kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar gynnar alla. En uppdaterad soplösning gör det enklare för de boende att sortera sina sopor samtidigt som föreningen många gånger sparar pengar när frekvensen på sophämtningarna minskar.

ÖNSKAR DU EN LÖNSAMMARE KÄLLSORTERINGSLÖSNING?

Är du involverad i beslutsfattandet kring införandet av en ny avfallslösning i en bostadsrättsförening? Vi vet att det är mycket att tänka på då upphandlingar som detta inte är något som de flesta gör till vardags...

Lugn, i vår brf-guide finns praktiska steg-för-steg-instruktioner samt matnyttiga tips för att undvika de vanligaste fallgroparna! 

VILL DU LÄSA MER OM RIKTLINJER FÖR AVFALLSUTRYMMEN?

Ladda ner Avfall Sveriges praktiska handbok med råd vid utformning av utrymmen för avfallshämtning i flerbostadshus. Rapporten presenterar lagkrav samt branschkrav och ger rekommendationer för att skapa en trevligare plats!

SAN SAC ÄR NR 1 MED HBV-AVTAL 

HBV:S MEDLEMMAR KÖPER DIREKT FRÅN
SAN SAC UTAN ATT GÖRA EGNA UPPHANDLINGAR
 

San Sac blev stor vinnare i HBV:s upphandling av utrustning för avfallshantering och källsortering. HBV är allmännyttans inköpscentral och San Sac AB antas som rangordnad etta i samtliga fyra avtalsområden.

Från 11 april 2021 beställer du avfallskärl direkt från San Sac AB på HBVs ramavtal Avfallshanteringsprodukter 21-113. Du kan läsa mer på HBV:s egen hemsida >>

HBV:S NYA RAMAVTAL FÖR AVFALLSHANTERINGSPRODUKTER
OMFATTAR FYRA AVTALSOMRÅDEN:


AVTALSOMRÅDE A

Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare avsedda för krantömning 

AVTALSOMRÅDE B
Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer 

AVTALSOMRÅDE C
Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus.  

AVTALSOMRÅDE D
Påsar för komposterbart avfall, säckar / säckbehållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen 

PRODUKTER FÖR ALLA VOLYMER

Vi hjälper dig hitta den avfallslösning som passar era behov bäst. Här nedan har vi samlat de produkter som kan vara intressanta för dig och din fastighet. Saknar du något? Se hela produktsortimentet här!

UNDERJORDSBEHÅLLARE - KRANTÖMDA SYSTEM

VARFÖR VÄLJA UNDERJORDSBEHÅLLARE?
 • PLATSEFFEKTIVT
  Stor uppsamlingsvolym på liten yta.
 • MINSKAD RISK FÖR LUKT
  Eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt.
 • LÄNGRE TÖMNINGSINTERVALLER

 • KRANTÖMDA SYSTEM
  Förbättrad arbetsmiljö för hämtningspersonalen.
 • HÖG FYLLNADSGRAD
  Gravitationen komprimerar avfallet.
 • PASSAR UTMÄRKT FÖR ÅTERVINNINGSSTATIONER

 • MODERNA OCH ESTETISKA 
  Behållarna fungerar för alla miljöer och går att anpassa efter behov.
VILKA TYPER AV UNDERJORDSBEHÅLLARE FINNS?

WAVE OCH RMP Är den perfekta lösningen när man vill ha fördelen av ett krantömmande system men ej har möjlighet att gräva ner behållare djupt. Går att få stående på mark eller nedgrävd 50 cm.

MOLOK CLASSIC™  Är originalet till dagens underjordsbehållare, markbehållare. En elegant rund form med 2/3 under jord i flera storlekar och modeller anpassade för olika fraktioner. Finns även markstående eller nedgrävd 50 cm.

MOLOK DOMINO™ Är ett system baserat på betongkassuner om vardera 3 m³ eller 5 m³. Enskild betongkassun kan fördelas på upp till 5 fraktioner vilka kan disponeras om när behoven ändras. Finns även
markstående.

SULO ICEBERG, VILLIGER OCH CITYCAVE (UWS)Är system där hela avfallsbehållaren är nedgrävd, endast inkasttoppen är synlig. Eleganta och praktiska lösningar med flera inkasttoppar att välja på.

San Sac kan samla in information som frivilligt lämnats av avsändaren.
Läs mer om vår integritetspolicy

AVFALLSHANTERING MED KÄRL

KÄRLSKÅP OCH MILJÖHUS FÖR ALLA VOLYMER 


KÄRLSKÅP MED FOKUS PÅ ORDNING OCH REDA

Med San Sacs kärlskåp skapar du en trevlig gårdsmiljö, då avfallskärlen byggs in. På så vis blir det också lättare att hålla ordning och reda samt skylta upp med sorteringsfraktioner på ett tydligt sätt. Även snöröjning och renhållning blir enklare, då du slipper tråkiga skräphögar runt om kärlen. Våra kärlskåp finns i flera olika modeller och utföranden och kan enkelt anpassas till kringliggande miljöer. Välj mellan träpanel, komposit eller betong.

ANPASSNINGSBARA MILJÖHUSET
Ett miljöhus kan rymma samtliga sorteringsfraktioner eller vara ett komplement till en befintlig källsorteringslösning. Våra miljöhus finns i ett antal standardstorlekar och kan vid behov anpassas. Välj mellan kompositmaterial eller betong, båda är material som kräver minimalt underhåll. Taket kan förses med pannor, plåt eller sedum.

SKÅP ELLER HUS? SE VÅRT SORTIMENT
FÖR AVFALLSHANTERING MED KÄRL

INREDNING AV MILJÖRUM

UNDERLÄTTA KÄLLSORTERINGEN FÖR DE BOENDE 

Hos San Sac hittar du ett brett sortiment för inredning av miljörum! Inred ditt miljörum med  avfallskärl i olika storlekar, rullhäckar för wellpapp och säckar!

ATT SORTERA RÄTT SKA VARA ENKELT
För att underlätta sorteringen kan du utrusta ditt miljörum med skyltar, dekaler samt hållare av boxar, något som både främjar arbetsmiljön och gör att boxarna blir mer lättillgängliga för de boende.

GLÖM INTE LÖSNINGAR FÖR ELAVFALL
Inom elavfall ingår allt från batterier och lampor till mobiltelefoner, el-leksaker och laddare. Vi på San Sac har flera olika behållare, boxar, lysrörsemballage samt vägghållare och sorteringsvagnar för att underlätta till rätt sortering av fastighetens elavfall! Vid större volym av elavfall så finns nätburar eller rullcontainer som de boende kan lägga avfallet i.

Vi har även ett stort sortiment av säckar och påsar både i papper och polyeten. Se vårt sortiment under Säckar och Påsar!

UPPTÄCK VÅRT SORTIMENT FÖR MILJÖRUM

RASTMÖBLER OCH PAPPERSKORGAR FÖR UTEMILJÖER

SKAPA EN MILJÖ ATT TRIVAS I!

UNDERHÅLLSFRIA UTEMÖBLER SOM KAN STÅ UTE ÅRET RUNT
Lägger du i tid och pengar på att måla, olja in, reparera och flytta utemöbler in och ut varje år? Med våra underhållsfria utemöbler i återvunnen plast, slipper du det. Möblerna tål både tung snö och soliga sommardagar. Utemöblerna i vårt sortiment är tillverkade med en robust och stabil stålkonstruktion och har en stilren design!  

HÅLL UTEMILJÖN REN
Papperskorgar och säckhållare från San Sac passar i alla miljöer, både inomhus och utomhus. Utseende, material och livslängd är viktigt för både våra kunder och användare.

För de som hanterar produkterna och exempelvis skiftar säck, är det även viktigt att de är ergonomiskt rätt utformade. Upptäck vårt sortiment med ergonomiska och praktiska papperskorgar och säckhållare! 

MER ORDNING OCH TRIVSEL VID FASTIGHETEN?
SE VÅRT UTBUD AV UTEMÖBLER OCH PAPPERSKORGAR!

KUNDCASE

Bostadsrättsföreningen stod inför ett potentiellt hämtstopp av föreningens avfall. Bytet av avfallslösningen löste situationen och ledde till besparingar på 40 % – varje år!

Boka kostnadsfritt besök. 
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se