Hem / PRODUKTER / Underjordsbehållare, Krantömda system / Underjordsbehållare - SULO

SULO ICEBERG®, CITYCAVE & VILLIGER  UNDERJORDSBEHÅLLARE

UWS - HELT NEDGRÄVDA AVFALLSBEHÅLLARE

På ett helt nedgrävt system är behållaren under marken och endast inkasttoppen är synlig. Snygg och enkel design som passar in i alla miljöer. I vår produktfamilj har vi flera modeller att välja på. Funktionen är densamma men designen och storleken på behållarna är olika. Allt för att du ska få en modell som passar just ditt bostadsområde!

SITTER DU I STYRELSEN I EN BRF?

Vi har tagit fram en guide till dig som på ett eller annat sätt är involverad i beslutsfattandet kring införandet av en ny avfallslösning i en bostadsrättsförening.

 • SNABB & SMIDIG TÖMNING
  Tömningen av underjordsbehållare är tyst i jämförelse med flera andra markstående lösningar på marknaden, då behållaren töms ur luckor i botten på behållaren - direkt ner i sopbilen.
 • SÄKERHETSSYSTEM
  För säkerhetens skull så finns ett så kallat säkerhetssystem placerat i övre delen av betongkassunen. Säkerhetsgolvet hindrar från att någon eller något faller ner i betongkassunen vid tömning när lyftbehållaren lyfts upp. När Behållaren lyfts ner igen så fälls säkerhetssystemet bort igen.
 • VÄLJ MELLAN FLERA OLIKA INKASTTOPPAR
  Ska du sortera glasförpackningar eller restavfall? Det finnsanpassade inkast och trummor efter alla fraktioner, så du förebygger att material och avfall sorteras i rätt behållare!

 • LÅS & KORTLÄSARE
  Vill du kontrollera att inga obehöriga använder behållarna?Installera ett låssystem på dina inkasttoppar med antingen cylinderlås eller kortläsare, om du föredrar ett tagg-system.
 • HÅRDBEHÅLLARE ELLER LYFTSÄCK
  Vid tömning lyfts hela innerbehållaren upp över sopbilen med maskinell hantering och bottenluckorna öppnas så att avfallet åker ut. Chauffören styr helt med en ”joystick” vilket ger en ergonomisk arbetsmiljö. Tömningen är snabb och tystare jämfört med kärl eller containerhantering.

 • FÖRDELAR MED HELT NEDGRÄVDA SYSTEM
  Att förvara avfallet under mark har många fördelar. Det hålls svalt och lukten av sopor minskar. Tyngden av avfallet gör att det som ligger underst packas ihop och volymen blir något mindre än till exempel kärl.

 • SITTER DU I STYRELSEN I EN BRF?
  Vi vet att det är mycket att tänka på, inte minst med tanke på att den här typen av upphandling inte är något som de flesta gör till vardags. Därför har vi tagit fram en guide. Den är en praktisk steg-för-steg-instruktion samt ger matnyttiga tips för att undvika de vanligaste fallgroparna – som i slutänden kan bli dyrköpta.
  Ladda ner guiden här >>

FLERA FÖRDELAR NÄR DU VÄLJER ETT
HELT NEDGRÄVT SYSTEM:

 • Många designalternativ
 • Förbättrad arbetsmiljö 
 • Stor uppsamlingsvolym (det finns 3 olika volymer på behållare)
 • Hög fyllnadsgrad
 • Minskad risk för dålig lukt
 • Möjlighet till längre tömningsintervaller
 • Effektivt system för återvinningsstationer

SULO Iceberg® underjordsbehållare

SULO Iceberg®

CityCave Fully Underground

CityCave

Villiger underjordsbehållare

Villiger

Villiger Lift-o-mat underjordssystem

Lift-o-mat

Pollare Buffer

236-Buffer900R

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se