Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

Hem / KUNDLÖSNINGAR / Kommun

Avfallshantering inom kommunen

Är ditt uppdrag att se till att kommunens hushållsavfall samlas in, transporteras, hanteras och återvinns? Är du med och formulerar kommunens avfallsplan och använder avfallstaxa som styrmedel för att uppnå kostnadseffektiv och hållbar sophantering och återvinning?
Här delar vi med oss av inspiration och kunskap till dig som arbetar med kommunal avfallshantering. Läs om vad andra kommuner har gjort och lär dig mer om olika lösningar för avfallslösningar för både kommunal förvaltning och olika boendemiljöer.

En tredjedel av de hushållssopor som slängs i restavfallet utgörs av förpackningar och tidningar – som hade kunnat återvinnas. Läs mer om varför svenskarna bränner återvinningsbart avfall i intervjun med Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.


Läs mer...

San Sac har träffat Suzette Westling, verksamhetsansvarig för avfallsplaneringen i Tyresö kommun. Hon berättar om de små segrarna mot en bättre miljö, om samarbetet med San Sac och om vikten av att tänka på avfallslösningen i ett tidigt skede när nya fastigheter ska byggas i kommunen.


Läs även artikeln med Suzette...

Kvartersnära insamling (KNI) innebär att en källsorteringsstation utplaceras i ett villa- eller radhusområde. Istället för att behöva åka till en återvinningsstation kan allt avfall samlas in och därmed återvinnas i nära anslutning till bostaden. Istället för att sopbilen hämtar avfall utanför varje bostad hämtas allt avfall på ett ställe.

Läs mer om framtidens insamlingssystem...

En studie som jämför fyra typer av källsorteringssystem nära hemmen

Ett svenskt villahushålls sopor består till en tredjedel av förpackningar, returpapper och annat som skulle kunna sorteras ut för materialåtervinning. Ett sätt att öka hushållens återvinning är att kommuner erbjuder ökad service i form av källsortering närmare hemmen. 

En studie genomfördes av Linköpings universitet där fyra vanliga typer av insamlingssystem för källsortering närmare hushållen jämfördes ur ett kostnads- och miljöpåverkanshänseende. Denna summering presenterar resultaten av den genomförda studien, och kan fungera som beslutsunderlag när kommunen beslutar om vilken lösning som är den bästa ur ekonomiskt och/eller miljöhänseende.

Matavfallsinsamling

Regeringen har som målsättning att vi senast 2020 ska sortera ut och behandla minst 50% av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger

Att sortera ut sitt matavfall innebär en stor insats för miljön. Hos oss hittar du allt du behöver för insamling av matavfall:
• Lättarbetade hjälpmedel som säckhållare, vagnar och kärl
• Påsar och säcker - allt ifrån småpåsar för hushållen till insatssäckar för storköken  
• Våra påsar och säckar är tillverkade av papper eller bioplast som uppfyller kraven i EN 13432

50% av allt matavfall ska samlas in till 2018. Hur ligger vi till? Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist om det miljö politiska målet: ”Alla kommuner måste vara delaktiga i arbetet”  Läs mer>>

Förbrukningsvaror från San Sac lager

Leta inte någon annanstans - vi har de säckar och påsar du behöver.

Säckar och påsar är frekventa förbrukningsvaror. Vi ger dig som jobbar med källsortering och avfallshantering bästa service och lagerför ett brett sortiment av säckar och påsar tillverkade av Papper, Bioplast och Polyeten. Du kan här välja det material som passar bäst i hela kedjan enligt avfallshirarkin.

Oavsett material, strävar vi alltid efter rätt kvalité och minsta möjliga miljöpåverkan där vi ständigt jobbar tillsammans med våra leverantörer för att finna innovativa lösningar. Vi lägger även stor vikt vid att anlita lokala leverantörer för att inverkan av transporter ska bli så små som möjligt samt att säkerställa att alla regler gällande miljömässig produktionsteknik, arbetsmiljö och arbetsrätt efterlevs. 
Finns inte den säck du behöver? 
Vi tar fram kundspecifika lösningar och produkter med hjälp av vårt breda kontaktnät av producenter.

Säckar och påsar i Papper, Polyeten 

Papperskorgar och parkbänkar för offentliga miljöer

Har ni problem med skräp som inte hamnar där det borde?

Papperskorgar och säckhållare från San Sac passar i alla miljöer, både inomhus och utomhus. Utseende, material och livslängd är viktigt för våra kunder och användare. För den som hanterar, t ex skiftar säck, är det även viktigt att produkterna är ergonomiskt rätt utformade. Ställer du dessa krav finns papperskorgen i vårt sortiment. När du väljer en papperskorg ur vårt sortiment kan du vara övertygad om att decenniers kunskap är inbyggd i produkten.

Eftersom vi jobbar mycket med miljövänliga material i våra produkter har vi även tagit in underhållsfria parkbänkar i återvunnen plast i vårt sortiment. En succé som heter duga. Vi har många kunder som insett att de kan slippa de stora kostnaderna kring återkommande hantering av sina utemöbler. Våra parkbänkar behöver inte oljas eller målas och inte heller behöver de ställas in inför vintern då de klarar av att stå ute året om år efter år...

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

 Nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad - fyll i din epostadress

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info[a]sansac.se