Hem / KUNDLÖSNINGAR / Kommun

AVFALLSHANTERING INOM KOMMUNEN

Är ditt uppdrag att se till att kommunens hushållsavfall samlas in, transporteras, hanteras och återvinns? Är du med och formulerar kommunens avfallsplan och använder avfallstaxa som styrmedel för att uppnå kostnadseffektiv och hållbar sophantering och återvinning? 

Här delar vi med oss av inspiration och kunskap till dig som arbetar med kommunal avfallshantering. Läs om vad andra kommuner har gjort och lär dig mer om olika lösningar för avfallslösningar för både kommunal förvaltning och olika boendemiljöer.

De närmaste åren kommer det att ske en hel del förändringar kring kraven på hanteringen av hushållsavfall vilket framgår av Riksdagens förordning 2022:1274. Två viktiga hållpunkter:

 • Från 2024 är det krav på utsortering av matavfall från alla hushåll och verksamheter i alla kommuner.

 • Från den 1 januari 2027 ska samtliga kommuner ha infört fastighetsnära insamling från hushållen.
  Insamlingen ska vara utbyggd i hela kommunen, och förutom mat- och restavfall ska också den  fastighetsnära insamlingen innefatta, papper, plast, metall, färgat glas och, vitt glas.

KÄLLSORTERING FÖR ALLA

 • SORTERING FÖR SMÅHUS
  Decem® är ett system för fastighetsnära insamling i flera fraktioner. Systemet bygger på tvåfraktionskärl, detta för att möjliggöra sortering i flera fraktioner med minimalt antal kärl. Här används standardkärl som töms med standardsopbilar.
  Vill du veta mer? Boka ett möte här!
 • INSAMLING FÖR FLERFAMILJSHUS
  Tömningen av Moloks underjordsbehållare är tyst i jämförelse med flera andra lösningar på marknaden, då behållaren töms direkt i sopbilen. Mängd olika lösningar....
 • KÄLLSORTERING PÅ OFFENTLIGA PLATSER
  Det finns möjlighet till att montera en innersäck i behållaren, som kan tömmas vid tömning av behållaren. Det håller Molok®Classic ren och ger behållaren ett längre liv.

San Sac har träffat Suzette Westling, verksamhetsansvarig för avfallsplaneringen i Tyresö kommun.
Hon berättar om de små segrarna mot en bättre miljö, om samarbetet med San Sac och om vikten av att tänka på avfallslösningen i ett tidigt skede när nya fastigheter ska byggas i kommunen.


Läs även artikeln med Suzette...

VAD SKA DU SORTERA?

VI HAR DE SÄCKAR OCH PÅSAR DU BEHÖVER!

Oavsett material, strävar vi alltid efter rätt kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan där vi ständigt jobbar tillsammans med våra leverantörer för att finna innovativa lösningar. Vi lägger även stor vikt vid att anlita lokala leverantörer för att inverkan av transporter ska bli så små som möjligt samt att säkerställa att alla regler gällande miljömässig produktionsteknik, arbetsmiljö och arbetsrätt efterlevs. 

FINNS INTE DEN SÄCK SOM DU BEHÖVER?
Vi tar fram kundspecifika lösningar och produkter med hjälp av vårt breda kontaktnät av producenter. Kontakta oss så berättar vi mer!

MATAVFALLSINSAMLING

SAN SAC HJÄLPER DIG ATT UPPFYLLA KRAVEN!

Regeringens har satt upp ett miljömål som innebär att minst en tredjedel av Sveriges matavfall ska behandlas biologiskt år 2023. 

Att sortera ut sitt matavfall innebär en stor insats för miljön. Hos oss hittar du allt du behöver för insamling av matavfall: 

 • LÄTTARBETADE HJÄLPMEDEL 
  Som säckhållare, vagnar och kärl.
   
 • PÅSAR OCH SÄCKAR
  Allt ifrån småpåsar för hushållen till insatssäckar för storköken.
     
 • PRODUKTER SOM UPPFYLLER KRAV
  Våra påsar och säckar är tillverkade av papper eller bioplast som uppfyller kraven i EN 13432.

FÖRBRUKNINGSVAROR I PAPPER OCH PLAST

SAN SAC GUIDAR DIG TILL RÄTT FÖRBRUKNINGSVAROR

Säckar och påsar är frekventa förbrukningsvaror. Vi ger dig som jobbar med källsortering och avfallshantering bästa service och San Sac lagerför ett brett sortiment av säckar och påsar tillverkade av Papper, Bioplast och Polyeten. Du kan här välja det material som passar bäst i hela kedjan enligt avfallshirarkin.

PAPPERSKORGAR & PARKBÄNKAR
- FÖR OFFENTLIGA MILJÖER

VART SKA DE SLÄNGA GLASSPAPPRET OCH PIZZAKARTONGEN?

Papperskorgar och säckhållare från San Sac passar i alla miljöer, både inomhus och utomhus. Utseende, material och livslängd är viktigt för våra kunder och användare.

ENKEL OCH ERGONOMISK HANTERING
För den som hanterar, t ex skiftar säck, är det även viktigt att produkterna är ergonomiskt rätt utformade. Ställer du dessa krav finns papperskorgen i vårt sortiment. När du väljer en papperskorg ur vårt sortiment kan du vara övertygad om att decenniers kunskap är inbyggd i produkten.

SITTER DU MILJÖVÄNLIGT?
Eftersom vi jobbar mycket med miljövänliga material i våra produkter har vi även tagit in underhållsfria parkbänkar i återvunnen plast i vårt sortiment. En succé som heter duga. Vi har många kunder som insett att de kan slippa de stora kostnaderna kring återkommande hantering av sina utemöbler. Våra parkbänkar behöver inte oljas eller målas och inte heller behöver de ställas in inför vintern då de klarar av att stå ute året om år efter år!

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se