Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

 

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING VID VILLA
- MED TVÅFACKSKÄRL

FASTIGHETSNÄRA AVFALLSINSAMLING MED DECEM®  

Decem® är ett system för fastighetsnära insamling i flera fraktioner. Systemet bygger på tvåfraktionskärl, detta för att möjliggöra sortering i flera fraktioner med minimalt antal kärl. Här används standardkärl som töms med standardbilar.

Systemtänket är modulärt. Börja i liten skala med ett kärl och bygg ut med kärl nummer 2 och 3. Exempelvis, ska ni införa matavfallsinsamling kan ni börja med ett kärl med mellanvägg. I fack 1 samlar ni matavfall och i fack 2 restavfall. När tillfälle ges kan ni bygga ut med kärl 2 och 3 för fler fraktioner.

Decem innebär också:
Kostnadseffektiv uppstart. Bygger på standardprodukter.

Bra arbetsmiljö. Vid fastighetsnära insamling vid villa är volymen på största kärlet max 240 liter med mellanvägg.

Flexibilitet. Ni kan använda er av standardsopbilar exempelvis tvåaxlade fordon som ger tillgänglighet i mer svåråtkomliga områden. Mellanväggarna i tvåfackskärlen kan tas bort och/eller flyttas allt eftersom behovet förändras exempelvis i takt med teknikutveckling etc.

Karlskrona testar tvåfackskärl SULO Decem®, med gott resultat. 

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING
- TVÅFACKSKÄRL I KARLSKRONA

För att möjliggöra för Karlskronaborna att inom några år sortera och lämna förpackningar fastighetsnära krävs utvärdering av nya framtidssäkrade lösningar. När Affärsverken som tar hand om avfallet i kommunen fick möjlighet att testa en ny typ av sidlastande bil för tvåfackskärl tog de därför chansen. Nu är testet avslutat och alla är nöjda med resultatet. Läs mer och ta del av framgångsreceptet.

Läs hela artikeln...

DECEM SYSTEMET MED BUTTERFLYLOCK

Möjliggör tömning med sidlastare fordon

Idag finns två typer av sidlastande fordon, från tillverkaren JOAB, som tömmer Decem butterfly lock. Vidare kan denna typ av kärl också tömmas på baklastande fordon, vilket gör lösningen redundant. 

”Hajen” är en sidlastare från JOAB som upptill har en vertikal mellanvägg upptill i fordonet som fälls upp och ner inne från förarhytten. Vilket innebär att fordonet naturligtvis också tömmer en-fraktions kärl. Se filmen ”Tömning SULO Decem kärl San Sac”.

”Armen” är ett sidlastande fordon med en extra arm på befintlig arm! Denna extra arm går ner och låser 60 fraktionslocket vid första tömningsprocessen. Innan första tömningsprocessen vägs kärlet med båda fraktioner. Sedan töms kärlets 40 del. Därefter cyklas kärlet en andra gång för att få ut vikten på fraktionen i 60 del av kärlet. På detta sätt finns det möjlighet att tillämpa ”betala för det du slänger” exempelvis på restavfallet.  

Önskar du mer information? Just nu åker vi land och rike runt online. Anmäl Er till vår online ”Road show” för mer information klicka här.

Decem butterfly lock på sidlastande fordon ”Hajen”

Decem butterfly lock sluter runt mellanväggen (eller Hajfenan) upptill på fordonet ”Hajen”.  Första bilen levererades till Karlskrona varav det passande namnet ”Hajen” med stadens koppling till det maritima.

Fördelarna med Decem-systemet

Decem systemet kan byggas med butterfly lock som öppnar för möjligheter att spara rörliga kostnader. 

Standard kärlkropp 240L med 250mm hjul och mellanvägg kan utrustas med ett Decem butterfly lock, vilket ger följande fördelar:

  • Arbetsmiljö. Lockhalvorna öppnas per automatik i tömningsprocessen. Detta minskar risken för axelskador på operatören. Vidare innebär detta också snabbare tömningsprocess då locken ej ska hanteras manuellt.  
  • Renare fraktioner. Eftersom lockhalvorna effektivt guidar avfallet rätt i avfallsfordonet minskar risken för sammanblandning av fraktioner.  
  • Locken kan öppnas från tre sidor. Hög servicenivå för användaren då kärlet inte behöver vändas varken för boende när avfallet ska kastas eller för operatören vid tömning.  
  • Ergonomiska handtag. Lockhandtagen är designade med ett överhäng för att minska risken att snö döljer handtaget samt att locken ska vara enkla att öppna med stora handskar.  
  • Enklare sortering. Båda locken kan stå öppna exempelvis när boende kastar sitt avfall, vilket underlättar sorteringen.  
  • Bak- och sidlastande fordon. Redundant system, samma kärl kan tömmas på både ett bak- och sidlastande fordon.  
  • Hygien. Locken öppnas inte av operatören vid tömning. Locken öppnas först på liften och stängs också medhjälp av rörelsemomentet från liften. Tvåfackskärlet kan användas på en sidlastare vilket kan förstärka operatörens arbetsmiljö.

Kärl 240-liter med Decem Butterfly lock

Båda lockhalvorna kan stå öppna när abonnenten sorterar

Kärlet behöver inte vändas när hämtning sker

NYFIKEN PÅ MER? HÄR FINNS INTRESSANTA LÄNKAR: 

Vi hjälper dig hitta den lösning för fastighetsnära insamling 
som passar era behov bäst. Hör av dig till oss!

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se