San Sac sopkärl SULO

Hem / PRODUKTER / Kärl, Nätcontainrar, Tipplådor

AVFALLSKÄRL, NÄTCONTAINRAR OCH TIPPLÅDOR

- Sortering på hjul


Vill du underlätta den dagliga källsorteringen och avfallshanteringen i din verksamhet? Då är San Sac rätt för dig. Vi har hjulförsedda kärl i ett stort antal olika storlekar och kulörer. Våra avfallskärl och avfallsbehållare uppfyller högt ställda krav på kvalitet, ergonomi och valmöjligheter. San Sac är numer en del av SULO Group - en av världens största tillverkare av avfallskärl.

Utöver standardkärl för traditionell sortering och hantering har vi ventilerade sopkärl för insamling av matavfall och antistatiska ESD-kärl. Vi har även tillbehör som förenklar den dagliga hanteringen som till exempel vibrationsdämpande hjul och draganordningar. 

Återvinning av kärl. Vi kommer och hämtar dina uttjänta kärl. Läs mer här...

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se