San Sac sopkärl SULO

AVFALLSKÄRL MED 2 HJUL

- Sortera i våra hjulförsedda kärl

Visste du att ett nytt SULO Citybac avfallskärl till största del är tillverkat av återvunnet material? Och en stor del av det återvunna materialet kommer från hushållsavfall som kapsyler, tvättmedelsflaskor, schampoflaskor etc. Så när du väljer ett SULO kärl gör du ett miljömedvetet val.

Utöver det redovisade standardsortimentet har vi ytterligare storlekar, färger och tillbehör - kontakta oss.
Vi har även insatssäckar till de flesta av våra kärlstorlekar. Se montering/demonteringsinstruktioner av lock och hjul

Citybac Bio140 liter

54-140MR-DIN-BIO

Citybac 80 liter

54-080XX

Lock till Citybac 80 liter

54-0801XX

Citybac 140 liter

54-140XX

Lock till Citybac 140 liter

54-1402XX

Sekretesskärl 140 liter med hänglåsbeslag

54-140SXX/XX

Citybac 190 liter

54-190XX

Lock till Citybac 190 lit

54-1902XX

Glaslock till Citybac 190 lit

54-1908XX

Lock i locket Citybac 190 lit

54-1905XX

Citybac 240 liter

54-240XX

Lock till Citybac 240 lit

54-2403XX

Lock i locket Citybac 240 lit

54-2405XX

Citybac 370 liter

54-370XX

Lock till Citybac 370 lit

54-3703XX

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se