Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

Hem / OM OSS / Miljö/Kvalitet

Miljö- och kvalitetscertifiering

San Sac är sedan år 2000 miljöcertifierade enligt ISO14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO9001 sedan 2004.


San Sac Miljö- och Kvalitetspolicy:

San Sac AB är marknadsledande för produkter och lösningar inom källsortering och avfallshantering som dagligen används av över 5 miljoner människor. 

  Tillsammans skapar vi system där jordens resurser används och återanvänds på ett
så effektivt sätt som möjligt. En central del är att aktivt genom rådgivning skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma likväl för
användaren som för den som ansvarar för tömning och transport.
Vi arbetar ständigt med nya miljö- och kvalitetsmål för att uppfylla kunders, anställdas och övriga intressenters förväntningar. Tack vare ett av våra miljömål har vi minskat våra utsläpp till luft från transporter och egna fordon med 17% från föregående år.
   
Vi arbetar även aktivt med två kvalitetsmål där vi fokuserar på att uppnå en leveranssäkerhet på 95% samt en systematisk uppföljning av reklamationsärenden.
    
Vi följer de lagar och krav som vi berörs av. Arbetet med lagförändringar
och vår lagefterlevnad sker tillsammans med branschorganisationen
samt intern- och externrevisor.    
Vid bedömning av affärspartners betraktar vi aktivt miljö- och kvalitetsarbete
som en merit.    
Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag och därmed också till ett mer resurssnålt samhälle.

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

 Nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad - fyll i din epostadress

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info[a]sansac.se