Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

Hem / OM OSS / Miljö/Kvalitet

Miljö- och kvalitetscertifiering

San Sac är sedan år 2000 miljöcertifierade enligt ISO14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO9001 sedan 2004.


San Sac Miljö- och Kvalitetspolicy:

San Sac AB är marknadsledande för produkter och lösningar inom källsortering och avfallshantering som dagligen används av över 10 miljoner människor. 

Vi arbetar ständigt med nya miljö- och kvalitetsmål för att uppfylla kundens, anställdas och övriga intressenters förväntningar. Tack vare ett av våra miljömål minskar vi kontinuerligt våra utsläpp till luft från transporter och egna fordon. 

  Vi arbetar även aktivt med två kvalitetsmål där vi fokuserar på att uppnå en leveranssäkerhet på 95% samt en systematisk uppföljning av reklamationsärenden.

Vi följer de lagar och krav som vi berörs av. Arbetet med lagförändringar och vår lagefterlevnad sker tillsammans med branschorganisationen samt intern- och externrevisor.   

Vi betraktar aktivt miljö- och kvalitetsarbete som en merit när det kommer till samarbetspartners. Även geografiskt avstånd tas i beaktning när det är möjligt och vi samarbetar i dagsläget med flertalet lokala affärspartners.    

Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag och därmed också bidra till ett mer resurssnålt samhälle.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:Mats Jonsson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se