San Sac Källsortering

Hem / PRODUKTER / Dekaler, Skyltar

Dekaler och skyltar

Förenkla för en bättre källsortering

Vi har dekaler och skyltar som underlättar vid all sortering. Samtliga har samma symboler, färger och terminologi så att de kan kombineras fritt och finns i ett antal olika storlekar. Nytt sortiment av aluminiumskyltar med färg för de olika fraktionerna, vilket underlättar för dig som sorterar samt ger ett estetiskt intryck. 

NYTT SORTIMENT!
De nordiska länderna har tagit fram en gemensam standard gällande färger, symboler och terminologi för de olika källsorteringsfraktionerna. Vi har därför tagit fram ett helt nytt sortiment av dekaler och aluminiumskyltar enligt den standarden.  
De hittillsvarande varianterna av dekaler och skyltar finns fortfarande kvar för de som av olika skäl väntar med att övergå till den nordiska standarden

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se