Aluminiumskyltar för källsortering

Uppmärkning för källsortering

Vid all sortering och hantering av avfall gäller att få rätt sak på rätt plats. Tydliga symboler och färgkoder förenklar din sortering. Vi har en serie aluminiumskyltar med tydliga färger med de vanligaste återvinningssymbolerna. Aluminiumskyltar kan fästas antingen med sättlim eller med skruv i de förborrade hålen (4 mm). 

Dessa skyltar nedan är en utgående serie då det införts en ny Nordisk standard gällande symboler, färger och terminologi för källsortering.
Vi levererar därför dessa i mån av tillgång.

Aluminiumskylt wellpapp 195x195

70-4161

Aluminiumskylt Brännbart hushållsavfall 195x195

70-4148

Aluminiumskylt Tidningar 195x195

70-4159

Aluminiumskylt Pappersförpackn 195x195

70-4186

Aluminiumskylt Metallförpackn 195x195

70-4187

Aluminiumskylt Plastförpackn 195x195

70-4192

Aluminiumskylt Färgat glas 195x195

70-4157

Aluminiumskylt Ofärgat glas 195x195

70-4158

Aluminiumskylt Hushållsavfall 195x195

70-4169

Aluminiumskylt Restavfall 195x195

70-4177

Aluminiumskylt Småelektronik 195x195

70-4143

Aluminiumskylt Ljuskällor 195x195

70-4111

Aluminiumskylt Tidningar 350x350

7035-4159

Aluminiumskylt Pappersförp. 350x350

7035-4186

Aluminiumskylt Metallförp. 350x350

7035-4187

Aluminiumskylt Plastförpackningar 350x350

7035-4192

Aluminiumskylt Färgat glas 350x350

7035-4157

Aluminiumskylt Ofärgat glas 350x350

7035-4158

Aluminiumskylt Matavfall 350x350

7035-4139

Aluminiumskylt Hushållsavfall 350x350

7035-4169

Aluminiumsskylt Brännbart Hushållsavfall 350x350

7035-4148

Aluminiumskylt Restavfall 350x350

7035-4177

Aluminiumskylt Tidningar 120x120

7012-41590

Aluminiumskylt Pappersförpackn. 120x120

7012-41860

Aluminiumskylt Metallförpackn. 120x120

7012-41870

Aluminiumskylt plastförpackn 120x120

7012-41920

Aluminiumskylt Färgat glas 120x120

7012-41570

Aluminiumskylt Ofärgat glas 120x120

7012-41580

Aluminiumskylt Glas 120x120

7012-41560

Aluminiumskylt Matavfall 120x120

7012-41390

Aluminiumskylt Restavfall 120x120

7012-41770

Aluminiumskylt Hushållsavfall 120x120

7012-41690

Aluminiumskylt Småelektronik 120x120

7012-41430

Aluminiumskylt Övriga sopor 120x120

7012-41740

Aluminiumskylt Batterier 120x120

7012-41540

Aluminiumskylt Brännbart Hushållsavfall 120x120

7012-41480

Aluminiumskylt Ljuskällor 120x120

7012-41110

Aluminiumskylt Pant 120x120

7012-61310

Aluminiumskylt Sopor 300x400

7030-120

Aluminiumskylt Tvätt 300x400

7030-121

Aluminiumskylt Miljöhus 350x80

70-MILJÖHUS

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se