Aluminiumskyltar för källsortering

Uppmärkning för källsortering

Vid all sortering och hantering av avfall gäller att få rätt sak på rätt plats. Tydliga symboler och färgkoder förenklar din sortering. Vi har en serie aluminiumskyltar med tydliga färger med de vanligaste återvinningssymbolerna. Aluminiumskyltar kan fästas antingen med sättlim eller med skruv i de förborrade hålen (4 mm). 

Dessa skyltar nedan är en utgående serie då det införts en ny Nordisk standard gällande symboler, färger och terminologi för källsortering.
Vi levererar därför dessa i mån av tillgång.

Inga produkter hittades

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se