Hem / OM OSS / Våra tjänster

Våra tjänster

Din samarbetspartner

San Sac har en säljkår som arbetar distriktsindelat och samarbetar med kunderna genom i huvudsak personliga besök. Som kund har ni en personlig kontakt med distriktsansvarig säljare. Vår målsättning är att i ett möte med San Sac ska det upplevas att vi är delaktiga i kundens situation och med ett engagemang som är särskiljande. Varje situation är unik, förutsättningarna skiljer sig alltid åt. Därför är kunskapsöverföring ett nyckelord, vi lär av varandra. Genom hög marknadsnärvaro kan vi bidra med vår breda erfarenhet.

Tillsammans utvecklar vi lösningar för kundens bästa.

Kundsupport

Kundsupportavdelning i Linköping finns alltid till hands för snabba besked och för att ta hand om dina beställningar.

Leveranser

Vi har egna lager i Linköping och Trelleborg där vi lagerhåller standardprodukter och reservdelar. Härifrån sker dagligen leveranser. Vårt stora produktsortiment gör att du som kund kan få många olika varor i samma leverans i stället för att beställa från flera olika leverantörer.

Resultatet är minskad tidsåtgång och färre transporter för dig som kund, det minskar miljöpåverkan och ger en bättre fraktekonomi. 

Produkter

Vi har landets mest kompletta sortiment för utrustning för avfallshantering och källsortering. 
Med en bred produktportfölj följer många fördelar. Det ger det dig som kund ett brett urval av produkter och vi utvecklar ständigt smarta konceptlösningar. 

Framför allt vet du att när du väljer att samarbeta med San Sac är produkterna redan testade och avpassade för varandra. Du slipper ta ansvar för funktion och helhetslösningen, det ansvaret tar vi.

Utveckling

Inom San Sac avsätter vi stora resurser för fortsatt produkt- och konceptutveckling, det är ett prioriterat område i vår verksamhet. Genom vår breda marknadsnärvaro fångar vi upp idéer och behov som kanaliseras till vårt produktråd. Där beslutas om vilka projekt som ska genomföras och tilldelning av resurser.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se