Hem / PRODUKTER / Kärl, Nätcontainrar, Tipplådor / Avfallskärl med draganordning

AVFALLSKÄRL MED 4 HJUL  -  MED DRAGANORDNING

För att underlätta arbetet på sjukhus och industrier finns draganordningar för standardkärl. Enkel montering i kärlets hjulinfästningar ger en robust lösning. Draganordningarna kan också förses med gaffeltunnlar för olika typer av gaffeltömmare.
Våra förstärkta hjul med gummibana är vibrationsdämpande och skonsamma mot alla underlag, vilket förenklar hanteringen och minskar ljudnivån.

Draganordning 1000-literkärl

80-10001

Polyetenbehållare till vagn 1200 mm hög

153-1200GRÅ

Polyetenbehållare till vagn 1500 mm hög

153-1500GRÅ

Soptransportvagn med sidolucka

153-120013GRÅM

Soptransportvagn, höjd 1800 mm

153-150025GRÅM

Soptransportvagn, höjd 1500 mm

153-120025GRÅM

Draganordning för kärl 660/770 liter

80-66770101

Kärl med draganordning 660 lit förstärkt

54-660AT22

Kärl med draganordning 770 lit förstärkt

54-770AT22

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se