ROADSHOW ONLINE
FNI-LÖSNING MED DECEM®

FNI, Fastighetsnära insamling är ett hett ämne runt om i landet. Många väntar på direktiv från Naturvårdsverket och hur Avfall Sverige ser på ämnet. Men vad vi vet idag är att inom några år ska det finnas någon typ av utbyggt FNI system vid alla fastigheter i Sverige, ett år som nämns är 2023 med 60% utbyggt system i Sverige. Detta med krav på mer än bara rest- och matavfall FNI. 

San Sac har ett brett och djupt produktsortiment och kompetens kring FNI-lösningar till villan, radhuset och flerfamiljshuset.

Just nu kör vi en online ”road show” i vilken vi presenterar FNI riktat mot villan. Detta med vårt system Decem®.  För mer information om Decem® systemlösning klicka här!

Vi finns från norr till söder i landet. Om du vill komma i kontakt med din lokala San Sac säljare så hittar du kontaktuppgifter här!

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se