Hem / PRODUKTER / Underjordsbehållare, Krantömda system / Bottentömmande behållare

Bottentömmande behållare - Wave, RMP

Krantömda system utan stora markarbeten

RMP och Wave är utmärkta lösningar för fastighetsnära insamling. Antingen direkt vid flerfamiljshus eller kvartersnära stationer vid t ex bostadsrättsföreningar, radhus- och villaområden. Den perfekta lösningen när man vill ha fördelen av ett krantömmande system men ej har möjlighet att gräva ner behållaren djupt. Går att få stående på mark eller nedgrävd 50 cm. Behållare för både källsortering och hushållsavfall.

För fastighetsägaren ger våra bottentömamnde behållare en låg totalkostnad gällande installation, tömning och städning. Hämtningspersonalen får genom krantömningen en god arbetsmiljö utan tunga lyft och dragvägar. Krantömning - framtidens system!

Wave - Bottentömmande

Wave

RMP - bottentömmande behållare

RMP

Pollare Buffer

236-Buffer600R

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order[a]sansac.se
info[a]sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

OM OSS

San Sac – din partner för miljöriktig källsortering och avfallshantering.
San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering.

Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

Läs mer om San Sac...

© Copyright 2015 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, Fax +46 (0)13- 14 30 74 info[a]sansac.se