Hem / PRODUKTER / Underjordsbehållare, Krantömda system / Bottentömmande behållare

BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE
-WAVE, RMP 

KRANTÖMDA SYSTEM UTAN STORA MARKARBETEN

RMP och Wave är utmärkta lösningar för fastighetsnära insamling. Antingen direkt vid flerfamiljshus eller kvartersnära stationer vid t ex bostadsrättsföreningar, radhus- och villaområden. Den perfekta lösningen när man vill ha fördelen av ett krantömmande system men ej har möjlighet att gräva ner behållaren djupt. Går att få stående på mark eller nedgrävd 50 cm. Behållare för både källsortering och hushållsavfall.

För fastighetsägaren ger våra bottentömmande behållare en låg totalkostnad gällande installation, tömning och städning. Hämtningspersonalen får genom krantömningen en god arbetsmiljö utan tunga lyft och dragvägar. Krantömning - framtidens system!.

KUNDCASE  -  RMP

Bostadsrättsföreningen stod inför ett potentiellt hämtstopp av föreningens avfall. Bytet av avfallslösningen löste situationen och ledde till besparingar på 40 % – varje år!

Wave - Bottentömmande

Wave

RMP - bottentömmande behållare

RMP

Pollare Buffer

236-Buffer900R

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se