Hem / PRODUKTER / Underjordsbehållare, Krantömda system / Bottentömmande behållare

BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE
-WAVE, RMP 

KRANTÖMDA SYSTEM UTAN STORA MARKARBETEN

RMP och Wave är utmärkta lösningar för fastighetsnära insamling. Antingen direkt vid flerfamiljshus eller kvartersnära stationer vid t ex bostadsrättsföreningar, radhus- och villaområden. Den perfekta lösningen när man vill ha fördelen av ett krantömmande system men ej har möjlighet att gräva ner behållaren djupt. Går att få stående på mark eller nedgrävd 50 cm. Behållare för både källsortering och hushållsavfall.

För fastighetsägaren ger våra bottentömmande behållare en låg totalkostnad gällande installation, tömning och städning. Hämtningspersonalen får genom krantömningen en god arbetsmiljö utan tunga lyft och dragvägar. Krantömning - framtidens system!.

BEHÅLLARE MED MÅNGA FÖRDELAR

 • INKAST PÅ EN ELLER TVÅ SIDOR
  För maximal 
  fyllnadsgrad så finns möjligheten att placera inkastluckor på båda  sidorna av behållarna. Wave har med fördel lite lägre inkast än flera andra lösningar och till RMP kan du välja till lägre lucka med endast 90 cm höjd.
 • HELT MARKSTÅENDE ELLER NEDGRÄVD
  RMP och Wave kräver inget större och omfattande markarbete, utan kan enkelt placeras på stabilt och platt underlag. Om du önskar mer volym så finns behållarna med 
  variant där 50 cm av behållaren grävs ner under mark.
 • TÖMNING MED BRA ARBETSMILJÖ
  Vid tömning lyfter en kran upp hela 
  behållaren över en sopbil och tömmer innehållet ur botten av behållaren.  En snabb process som både främjar arbetsmiljön för de som tömmer  behållaren samt en mindre  omständig och tyst tömning,  jämfört med flera andra  markstående lösningar.

KUNDCASE  -  RMP

Bostadsrättsföreningen stod inför ett potentiellt hämtstopp av föreningens avfall. Bytet av avfallslösningen löste situationen och ledde till besparingar på 40 % – varje år!

Wave - Bottentömmande

Wave

RMP - bottentömmande behållare

RMP

Pollare Buffer

236-Buffer900R

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se