Hem / PRODUKTER / Farligt avfall, Riskavfall / Vagnar och vägghållare för insamling av Elavfall

Insamling av elavfall

Ljuskällor, småelektronik etc - Vi har lösningen för din insamling!

Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter innebär att ett stort antal fraktioner ska utsorteras. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. För att underlätta för både avlämnaren och efterföljande transport- och hanteringsled erbjuder vi ett brett sortiment av utrustning anpassad för såväl bostäder som verksamheter.

Behållare för ljuskällor och batterier

7760-03

Vägghållare för 1 box

8086-0125

Vägghållare för sorteringsbehållare

8086-01

Vägghållare för 3 boxar

8086-03

Vägghållare för 42 liter

8086-1042

Lysrörslåda

33-1500

Hållare för lysrörslåda

8085-0410

Lysrörstub 50 cm

158-11T5M

Lysrörstub 100 cm

158-11T10M

Sorteringsvagn 06M

8085-06M

Sorteringsvagn 04M

8085-04M

Rullcontainer 2 hyllplan

8410-00

Rullcontainer för elavfall

84-1411500M

Nätbur för elavfall

84-1411500

Rullcontainer med finmaskigt nät

84-7501200

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se