Hem / PRODUKTER / Farligt avfall, Riskavfall / UN-godkända emballage

UN-godkända emballage

Certifierade förpackningar av sopkärlstyp samt små och stora behållare för lagring och transport av farligt gods. Godkända för transport av fasta ämnen i förpackningsgrupp II och III.

UN-godkänd box 25 liter

8525-UNM

UN-godkänd behållare 25 liter

510-5102X

UN-godkänd behållare 45 liter

510-5103X

UN-godkänd behållare 60 liter

510-5100X

Förslutningsremsa till UN-godkänd behållare

510-5100X08

UN-godkänd Storbox 535 liter

230-535M

UN-godkänd Storbox 670 liter

230-670M

Sorteringsback 42 liter UN-godkänd

4420-101UN

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se