Kanylburkar

Behållare för insamling av skärande/stickande avfall 

Vi erbjuder kanylburkar, för det skärande/stickande avfallet, i flera modeller av punktionssäkra burkar tillverkade av polypropen. Alla produkter är UN-godkända och uppfyller kraven enligt British Standard/NFX avseende punktionssäkerhet.

Modell CS har vridbart lock för val av öppningsstorlek samt "klicklägen" för temporär alt. permanent förslutning. Modell PBS har vändbart lock för temporär alt. permanent förslutning. Båda modellerna är staplingsbara vilket minimerar behovet av förrådsutrymme.

Vi har också hållare/stöd för kanylburkar. Kontakta oss för närmare information. 

Se även sortimentsbroschyr i pdf

Kanylburk 0,5 liter

65-DISPO05

Kanylburk 0,4 liter

65-PL4

Kanylburk 0,6 liter

65-PBS6

Kanylburk 1,5 liter

65-PBS15

Kanylburk 2 liter

65-PBS20

Kanylburk 5 liter

65-PBS50

Kanylburk 12 liter

65-PBS120

Kanylburk 2 liter

65-CS20

Kanylburk 3 liter

65-CS30

Kanylburk 5 liter, låg

65-CS50L

Kanylburk 5 liter, hög

65-CS50

Kanylburk 6 liter

65-CS60

Kanylburk PLUS 2 liter

65-CSPLUS20

Kanylburk PLUS 3 liter

65-CSPLUS30

Kanylburk PLUS 5 liter

65-CSPLUS50

Kanylburk PLUS B 5 liter

65-CSPLUS50B

Kanylburk PLUS 10 liter

65-CSPLUS100

Kanylburk PLUS 22 liter

65-CSPLUS220

Kanylburk DISPO 3 liter

65-DISPO30

Hållare till kanylburk CS-serien

65-SUPP18

Hållare för kanylburkar

65-SUPP15

Hållare för kanylburk - CS50/60

65-SCS50i

Hållare för kanylburk - CS50/60

65-SCSM

Hållare för kanylburkar CSPLUS

65-SCS20

Hållare för kanylburk Dispo30

65-SUPPDISPOL

Hållare till kanylburk CsPLUS50B

65-SCS50L

Hållare för kanylburkar CSPLUS100/220

65-SUPPN

Hållare för kanylburk

65-SPBS1T

Hållare för kanylburk PBS120

65-SPBS3T

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se