Underlätta hanteringen vid pandemin

Produkter som förenklar hantering av avfall från behandling av Covid-19 

Exempel på produkter som du kan beställa direkt av oss:
Behållare med fotpedal som minskar riskerna med smittspridning. UN-godkänd Storbox för transport av avfall.
Extrastarka 3-skiktssäckar i polyeten uppfyller MSB's krav på hållfasthet. Absorbentplatta för riskavfallsboxar om avfallet innehåller vätska.  
Märk upp emballaget med etiketten "Smittförande avfall".

Avfallsbehållare 30 liter - galvad plåt, fotpedal

71-321401

Sopsäck 125 liter extrastark

47-3361

Avfallsbehållare 70 liter - galvad plåt, fotpedal

71-321411

Absorbentplatta för riskavfallsboxar

15-250

Etikett

73-20152

Wellpapperskorg

283-95600007

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se