Kärltömmare

Kärlvändare

Kärlsystem för hantering av returprodukter och avfall kräver någon form av tömningsutrustning för att säkerställa en god arbetsmiljö. Vi erbjuder ett sortiment av flexibla kärltömmare vilka uppfyller de krav som man ställer på god arbetsmiljö och rationell hantering

Kärltömmare

Kärltömmare

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order[a]sansac.se
info[a]sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

OM OSS

San Sac – din partner för miljöriktig källsortering och avfallshantering.
San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering.

Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

Läs mer om San Sac...

© Copyright 2015 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, Fax +46 (0)13- 14 30 74 info[a]sansac.se