Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

 
Rubrik Publicerad
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 2022-12-19, 16:23
TEKNISKA PROBLEM MED VÅR IT-MILJÖ 2022-12-01, 12:10
EN OMTYCKT SÄLJARE HAR GÅTT UR TIDEN 2022-11-10, 07:50
LYCKSELE ÄR NOMINERAD! 2022-10-28, 07:46

60-åriga San Sac startade med en revolution! ...

Publicerad 2022-06-13, 13:26

En hygienisk revolution i form av den innovativa papperssopsäcken blev startskottet för San Sacs verksamhet. Sedan dess har företaget gjort en 60-årig utvecklingsresa som idag placerar San Sac i svensk tätposition inom källsortering och avfallshantering.

I år är det 60 år sedan som San Sac drog i gång sin verksamhet – och det skedde med en revolution. Ja, så kan man faktiskt beteckna det nystartade bolagets introduktion av den innovativa papperssopsäcken som dök upp på marknaden. Den kom som en välkommen ersättning för de gamla tungarbetade hjul-lösa soptunnorna av stål. Papperssopsäcken var en hygienisk revolution som innebar stora fördelar, inte minst för personalen som skötte sophämtningen. Det självklara säljargumentet var ”Ett rent emballage varje vecka”. Att hanteringen även blev fysiskt mindre tung för sophämtarna var också en stor fördel. I takt med att papperssopsäcken erövrade den svenska marknaden förenklades tillvaron för de kommunala avfallsbolagen, som inte längre behövde hantera tiotusentals tunga ståltunnor i sin vardag.

Snart gjorde även en av Sveriges idag mest kända logotyper entré. Den gröna logotypen med San Sac namnet och ekorren trycktes på de bruna papperssopsäckarna. Stefan Danesand som är VD för San Sac AB, berättar att logotypen faktiskt förändrades för några år sedan, men bara lite, så att det knappt märktes. Logotypen med ekorren blev lite modernare så att den nu är redo att hänga med på San Sacs fortsatta utvecklingsresa.


SKOGS- OCH PAPPERSBOLAG TRYCKTE PÅ STARTKNAPPEN

Det var ett antal framsynta svenska skogs- och pappersbolag som utvecklade papperssopsäcken och som 1962 introducerade den på marknaden, genom gemensamma säljbolaget San Sac AB (med huvudkontor i Linköping). Efter den lyckade introduktionen följde ett tjugotal framgångsrika år där San Sac som enproduktsföretag jobbade med försäljning av sopsäckarna, som inte förändrades i någon större utsträckning. Vissa tillbehör som exempelvis säckhållare kompletterades i produktsortimentet, papperskvaliteten förbättrades i takt med den tekniska utvecklingen och säckarna erbjöds i olika format. På 1980-talet började det hända stora saker på avfallsområdet. Källsortering kom på modet (i början var det många som trodde det hette ”källarsortering”), och San Sac drog i gång utveckling av produkter och system som skulle underlätta källsorteringen för både hushåll och kommuner. Företagets förändrade inriktning låg rätt i tiden, för i ungefär samma veva började försäljningen av papperssopsäcken att vika.

Detta berodde på en annan nyhet som utvecklats i Europa, nämligen de bekanta plastkärlen med hjul, som på kontinenten ersatte de gamla plåttunnorna (papperssopsäcken var i huvudsak en nordisk företeelse). Snart gjorde plastkärlen entré på bred front även i Sverige. Idag utgör papperssopsäcken en liten del av San Sacs produktsortiment.


KUNDBEHOV STYR PRODUKTUTVECKLINGEN

Dagens San Sac har Sveriges mest kompletta sortiment av produkter för källsortering, återvinning och avfallshantering. Kunderna hittas bland kommuner, landsting och regioner, fastighetsägare, privata entreprenörer och andra företag. För att

åstadkomma sin unika produktmix så marknadsför San Sac en kombination av egna San Sac-produkter, standardprodukter som finns på marknaden, samt ett antal produkter där företaget har säljagenturen i Sverige. En av företagets äldsta samarbetspartners är finska Molok som tillverkar nedgrävda avfallsbehållare.Samarbetet inleddes redan år 2005. Stefan Danesand berättar att all produktutveckling inom San Sac utgår från ett kundbehov. ”Efter att från början haft enbart Linköping som bas är våra medarbetare idag fördelade på kontor även i Trelleborg, Göteborg, Örebro, Stockholm och Örnsköldsvik. Genom denna struktur kommer vi närmare kunderna än tidigare och har möjlighet att utöver försäljning av befintliga produkter och tjänster, även fånga upp nya strömningar och nya utvecklingsbehov. Sedan samlas vi regelbundet och går igenom informationen vi fått från marknaden. Om samma önskemål hörs från olika delar av landet så finns det ofta anledning för vår produktavdelning att gå vidare”, säger Stefan Danesand.San Sac har egentligen alltid legat rätt i tiden med sitt produktutbud, och Stefan Danesand sticker inte under stolen med att politiska miljöbeslut genom åren, tillsammans med ett ökande intresse för återvinning hos allmänheten, har hjälpt företaget ordentligt på traven. Även politiska beslut på arbetsmiljöområdet har fått stor betydelse. Ett exempel är utfasningen av de gamla tungarbetade soprummen i flerbostadshusens källare, till förmån för avfallsinsamling på fastigheternas gårdar. Idag kan San Sac erbjuda hela spektrumet från avfallskärl och kärlskåp till miljöhus i olika varianter samt nedgrävda avfallsbehållare som töms av kranbilar. I sortimentet finns förstås även matavfallspåsar och andra förbrukningsvaror av många olika slag.

EXPANSION MED INTERNATIONELL PRÄGEL

Tillväxtmöjligheterna har genom åren noterats av flera framsynta bolag. De har med sina investeringar i San Sac starkt bidragit till företagets expansion, som efterhand fått en tydlig internationell prägel. År 2019 utgjorde San Sac AB grundstommen till bolagsgruppen San Sac Group (med 500 medarbetare och närmare 2 miljarder kronor i årlig omsättning) och blev då en del av franska Sulo Group - en av världens största tillverkare av behållare för avfallshantering. Genom att vara en del av Sulo har San Sac nu tillfört flera värdefulla varumärken inom källsortering och avfallsinsamling. Det är med andra ord en lång och spännande resa som San Sac gjort under de 60 år som gått sedan starten.

”Med gedigen kompetens och erfarenhet i ryggen står vi nu väl rustade för att fortsätta leverera innovativa och effektiva lösningar, som hjälper våra kunder att uppfylla de krav på ökad materialåtervinning som myndigheter och allmänhet ställer. Vi ska fortsätta vara en ledande aktör som bidrar till processen att göra dagens avfall till morgondagens resurs”, framhåller Stefan Danesand.   

Till Nyhetsarkiv

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se

​Kontoret är stängt idag 25/3 från kl. 12.00

Vi söker en marknadskommunikatör

Nu söker vi en produktansvarig

Driftstörningar i telenätet

Senaste nytt

​Kontoret är stängt idag 25/3 från kl. 12.00

Vi söker en marknadskommunikatör

Nu söker vi en produktansvarig

Driftstörningar i telenätet