Vi använder oss av cookies och använder dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vad är kakor?

 
Rubrik Publicerad
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 2022-12-19, 16:23
TEKNISKA PROBLEM MED VÅR IT-MILJÖ 2022-12-01, 12:10
EN OMTYCKT SÄLJARE HAR GÅTT UR TIDEN 2022-11-10, 07:50
LYCKSELE ÄR NOMINERAD! 2022-10-28, 07:46

Upptäck Decemsystemet med 2-fackskärl!

Publicerad 2022-06-16, 14:28

Det händer mycket i avfallsbranschen i Sverige just nu. Riksdagen har bestämt att alla kommuner senast 1 januari 2024 ska ha fungerande system för insamling av hushållens matavfall i nära anslutning till fastigheterna. Vi har träffat Örjan Svensson, avfallschef på Lycksele Avfall och Vatten AB (Lavab) som för att klara de nya bestämmelserna nyligen introducerat ett nytt insamlingssystem för Lyckseles villahushåll. Systemet är framtaget i samarbete med avfallsutrustningsleverantören San Sac, sopbilstillverkaren Joab och mjukvaruleverantören Botek.

Basen i systemet är ett delat avfallskärl som ställs ut hos abonnenterna, med ett fack för matavfall och ett fack för övrigt restavfall. En viktig roll spelar även särskilt utvecklade sidlastande sopbilar som försetts med speciell utrustning för särvägning av delade avfallskärl.

”Det finns flera fördelar med ett delat kärl istället för två separata kärl för matavfall och restavfall. Abonnenten behöver bara dra en tunna till vägen och med ett kärl går tömningen förstås också snabbare”, säger Örjan Svensson.
Tack vare de nya sopbilarna kan tömningen dessutom skötas av en person som inte behöver lämna fordonet. Personalens arbetsmiljö har därför blivit mycket bättre samtidigt som sophämtningen blivit mer rationell och i förlängningen billigare för abonnenterna.

LYCKSELES SYSTEM KAN ENKELT BYGGAS UT

Det nya systemet är utformat så att det enkelt kan byggas ut. Mycket talar nämligen för att landets kommuner snart kommer åläggas att även svara för hushållsnära insamling av förpackningar. Återvinningsstationerna får då en annan funktion än idag.
”Det blir sannolikt nya regler och då är vi redo. De specialanpassade bilarna är redan igång och med våra delade kärl kan vi hålla nere antalet kärl vid fastigheterna även när kraven på fler insamlade fraktioner ökar. Ingen villaägare vill ha upp till åtta tunnor på sin tomt”, menar Örjan Svensson. Han berättar att minst åtta kommuner i den regionala arbetsgrupp Lycksele tillhör också är på gång att använda sig av samma system med tvådelade kärl. Intresse finns även hos flera kommuner i andra delar av landet.

 

VIKTIGT HANTERA MATAVFALLET RÄTT 

Matavfallspåsarna fordrar en hantering som minimerar risken exempelvis för fastfrysning i kärlen. Det är en fördel om påsarna kan förbli torra så länge som möjligt och därför är det bra att inte slänga blöta matrester i påsen. Strax under locket i matavfallsfacket finns en ”frys- och torkhylla” där abonnenten placerar sin matavfallspåse. När det är dags att slänga matavfall nästa gång så är det bara att lyfta ner den påse som, beroende på årstid, fått frysa in eller torka. Ett galler en bit ovanför botten bidrar till ventilation och motverkar fastfrysning vintertid.

”Det är viktigt att följa instruktionerna så att påsarna inte vätskar sig i onödan. Under vintern finns annars risk för att påsarna fryser ihop eller fryser fast i kärlet och då kan det bli svårt att genomföra en tömning”, påpekar Örjan Svensson.

Nytt för Lycksele är också en viktbaserad taxa som kompletterar den fasta kärl- och hämtavgiften. Vägningen sker i två steg vid tömningen av kärlet, med en lägre taxa för matavfallet (1,75 kr/kg) och högre för restavfallet (3,50 kr/kg). Det betyder att det finns pengar att spara för abonnenterna genom att sortera rätt. 
"De abonnenter som vill kan förstås fortsätta att kompostera sitt matavfall som vanligt. Ett tomt matavfallsfack i kärlet innebär noll kronor i matavfallsavgift", säger Örjan Svensson.

Se filmen om Decemsystemet i Lycksele!

Du kan även ladda ner artikeln här!

Till Nyhetsarkiv

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se

​Kontoret är stängt idag 25/3 från kl. 12.00

Vi söker en marknadskommunikatör

Nu söker vi en produktansvarig

Driftstörningar i telenätet

Senaste nytt

​Kontoret är stängt idag 25/3 från kl. 12.00

Vi söker en marknadskommunikatör

Nu söker vi en produktansvarig

Driftstörningar i telenätet