Rubrik Publicerad
PREMIÄR FÖR SAN SAC SHOP! 2024-02-07, 14:00
SAN SAC STÖDJER BRIS 2023-12-04, 10:35
DESIGNA DITT EGET HANNÄS KÄRLSKÅP! 2023-10-23, 14:30
SMART LUCKA MINSKAR RESTAVFALLET 2023-09-22, 16:15

San Sac förvärvar ILAB ...

Publicerad 2013-12-03, 14:31

ILAB, med huvudkontor i Tranås, har en marknadsledande position som leverantör av containrar för insamling och sortering av avfall. Inför ett kommande generationsskifte och en fortsatt expansion på den Nordiska marknaden säkerställer ILAB:s nuvarande ägare framtida möjligheter genom en försäljning till San Sac. ILAB har haft en god tillväxt de senaste åren och är ett starkt namn hos både privata och offentliga kunder. Produktionen sker i en modern produktionsanläggning i Polen. Företaget har 10 st anställda. För ytterligare information om ILAB, se www.ilabcontainer.se

ILAB kommer fortsatt att drivas som ett självständigt bolag med säte i Tranås och produktion i Polen. För personal, kunder och leverantörer säkerställer detta ägarskifte framtida anställnings-förhållande och affärsrelationer.

"San Sac:s och ILAB:s produktportföljer samt de kompetenser som finns i respektive organisation kompletterar varandra väl. Tillsammans stärker vi våra möjligheter för fortsatt god tillväxt för båda företagen" säger San Sac:s VD Fredrik Jaginder i en kommentar till affären.

"Jag brinner fortfarande för företaget och vill att dess personal, kunder och leverantörer skall se framtiden an med tillförsikt. I San Sac får vi en ägare som har kunnande och styrka att fortsätta expansionen i Norden" säger ILAB:S VD och nuvarande ägare, Bo Sillén i en kommentar till affären.

ILAB:s VD Bo Silén kvartstår i sin nuvarande roll i likhet med övriga anställda i bolaget.

Efter förvärvet av ILAB ökar antalet anställda i San Sac till 45 och koncernens omsättning till över 350 Mkr.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Jaginder, VD, San Sac AB tel: +46-70-224 30 94 e-mail: fredrik.jaginder@sansac.se

Till Nyhetsarkiv

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se

​Kontoret är stängt idag 25/3 från kl. 12.00

Vi söker en marknadskommunikatör

Nu söker vi en produktansvarig

Driftstörningar i telenätet

Senaste nytt

​Kontoret är stängt idag 25/3 från kl. 12.00

Vi söker en marknadskommunikatör

Nu söker vi en produktansvarig

Driftstörningar i telenätet