Hem / OM OSS / Nyheter

Nyhetsarkiv

Välkommen Katarina

Publicerad 2014-02-06, 15:39

Vi hälsar Katarina Leijon välkommen till San Sac. Katarina började hos oss 3/2 och kommer att jobba som säljsupport.

San Sac stöder tyfonens offer ...

Publicerad 2013-12-03, 14:36

Vi har gett en katastrofgåva till hjälparbetet i Filippinerna där miljontals barn drabbats av tyfonen. UNICEF är på plats och ser till att barn får mediciner, mat, rent vatten och tak över huvudet. Tack vare den här gåvan kan fler barn överleva.

Fastighetsnära och kvartersnära insamling ...

Publicerad 2013-12-03, 14:36

San Sac har utrustningen för FNI, fastighetsnära insamling. Allt från funktionella kärlskåp och miljöhus till krantömda system. Systemen är lämpliga för både restavfall, matavfall och alla källsorteringsfraktioner.

Fler och fler arbetar med maskinell hämtning för att undvika tunga lyft och dragmoment. Många av våra lösningar används också för kvartersnära eller konsumentnära insamling.

Vi kan erbjuda helhetslösningar där vi tar ansvar för hela kedjan med dimensionering-projektering-markarbeten-installation.

Välkommen Martin

Publicerad 2013-12-03, 14:35

Vi är glada över att kunna presentera Martin Larsson som ny säljare på San Sac. Martin kommer med sin branscherfarenhet och kompetens att tillföra kundnytta till våra kunder i västra Sverige. Han kommer att tillsammans med Andreas Hagman att utgå från vårt kontor i Göteborg.

Tack Magnus

Publicerad 2013-12-03, 14:34

Magnus Fhärm väljer att gå vidare till ett arbete inom det egna familjeföretaget och slutade på San Sac i september. Vi önskar Magnus lycka till.

Nexus källsorteringsstation

Publicerad 2013-12-03, 14:33

Sätt ihop din källsorteringsstation så som du vill ha den. Nexus är en genomtänkt och funktinell serie behållare för källsortering inomhus. Behållarna rymmer 30,50 resp 100 liter.

Janne Törnquist i pension

Publicerad 2013-12-03, 14:32

Den 30 augusti 2013 gick Janne Törnquist i pension.

Janne har jobbat sedan 2000 på San San och tar nu steget vidare in i en välförtjänt pension. Vi önskar dig lycka till och hoppas du får njuta av många motorcykelturer.

San Sac förvärvar ILAB ...

Publicerad 2013-12-03, 14:31

ILAB, med huvudkontor i Tranås, har en marknadsledande position som leverantör av containrar för insamling och sortering av avfall. Inför ett kommande generationsskifte och en fortsatt expansion på den Nordiska marknaden säkerställer ILAB:s nuvarande ägare framtida möjligheter genom en försäljning till San Sac. ILAB har haft en god tillväxt de senaste åren och är ett starkt namn hos både privata och offentliga kunder. Produktionen sker i en modern produktionsanläggning i Polen. Företaget har 10 st anställda. För ytterligare information om ILAB, se www.ilabcontainer.se

ILAB kommer fortsatt att drivas som ett självständigt bolag med säte i Tranås och produktion i Polen. För personal, kunder och leverantörer säkerställer detta ägarskifte framtida anställnings-förhållande och affärsrelationer.

"San Sac:s och ILAB:s produktportföljer samt de kompetenser som finns i respektive organisation kompletterar varandra väl. Tillsammans stärker vi våra möjligheter för fortsatt god tillväxt för båda företagen" säger San Sac:s VD Fredrik Jaginder i en kommentar till affären.

"Jag brinner fortfarande för företaget och vill att dess personal, kunder och leverantörer skall se framtiden an med tillförsikt. I San Sac får vi en ägare som har kunnande och styrka att fortsätta expansionen i Norden" säger ILAB:S VD och nuvarande ägare, Bo Sillén i en kommentar till affären.

ILAB:s VD Bo Silén kvartstår i sin nuvarande roll i likhet med övriga anställda i bolaget.

Efter förvärvet av ILAB ökar antalet anställda i San Sac till 45 och koncernens omsättning till över 350 Mkr.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Jaginder, VD, San Sac AB tel: +46-70-224 30 94 e-mail: fredrik.jaginder@sansac.se

Pantinsamling

Publicerad 2013-12-03, 14:29

Med Pantaren kan allmänheten sortera pantförpackningar i offentlig miljö. Röret töms av pantletare som inte längre behöver gräva i papperskorgarna.

Bra för pantletarna, bra för stadsbilden och framför allt bra för miljön

Välkommen Ingela

Publicerad 2013-03-31, 10:46

Vi välkomnar Ingela Tornberg till San Sac. Ingela började 1 mars och kommer att jobba på kundtjänst.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se