"YES, IN MY BACKYARD"

Vi är måna om att våra källsorteringslösningar ska vara både kostnadseffektiva, kvadratsmarta och användarvänliga men hur är trivseln om en tömning överröstar övriga utemiljön och hur säkert är det för barn att vara ute och leka om en sopbil ska komma och tömma stup i kvarten? Kampanjen Yes in my backyard (eller "i vårt område") belyser fördelarna med att välja avfallslösningar som främjar en trevlig utemiljö i området, plats för hållbara val!

60% ELLER MER ÄR UNDER MARKYTAN!

Våra underjordsbehållare kan grävas ner delvis (ca 60%) eller helt (100% där hela behållaren är under marken). Tack vare att behållaren ryms under marken så blir lösningen väldigt kvadratsmart ovan mark. Vi jämför exempelvis våra Molok-behållare med motsvarande yta som några få parkeringsplatser, helt nedgrävda behållare har enbart en inkasttopp över mark.

EN TYSTARE  TÖMNING
Våra underjordsbehållare är bottentömmade vilket gör att själva tömningen är betydligt tystare än motsvarande tömning av ett miljöhus eller enskilda kärl på en bakgård, där varje enskilt kärl ska rullas och tömmas och rullas tillbaka.

YES, FÖR MILJÖMEDVETENHET

MINDRE TRAFIK MER KLIMATSMART
Källsortering och återvinning är avgörande för en hållbar utveckling. Så vore det inte naturligt att även hanteringen och tömningen av källsorteringslösningen var klimatsmart och snål på utsläpp? Den minskade tömningsfrekvensen, i kombination med den långa livslängden på produkterna innebär i längden det mest kostnadseffektiva.

För att förlänga livslängden på dina behållare kan du välja till vårt serviceavtal. På så vis servar och rengör San Sac dina behållare, så de står sig och håller sig hela och rena många år framöver! Kontakta oss så berättar vi mer om våra servicetjänster!

KÄLLSORTERING SOM SPARAR MILJÖ OCH NATUR
Systemens tömningsintervaller minskar trafiken i området vilket även minskar koldioxidutsläppen och gör källsorteringslösningen mer kostnadseffektiv. Färre tömningsfrekvenser innebär även mindre trafik med sopbilar i ditt område. Vilket både gör ditt område tystare och bäst av allt, även säkrare.

FÖRDELARNA MED UNDERJORDSBEHÅLLARE

YES, TILL LUGN UTEMILJÖ

Färre tömningsfrekvenser innebär som sagt mindre trafik med sopbilar, vilket gör ditt område tystare och bäst av allt, även säkrare. Själva tömningen är även tystare än flera andra lösningar. Underjordsbehållare är bottentömmande och är både ergonomiskt samt säkert vid tömning. Med en lugn utemiljö kan du koppla av medan du läser och barn kan leka utan tung trafik i närheten.

 • YES FÖR UTRYMME OCH LIV
  Du sparar både utrymme och plats, får mer yta för bostäder, lekplatser, planteringar eller cykelställ exempelvis.

 • TYSTNAD
  Tömningen av Moloks underjordsbehållare är tyst i jämförelse med flera andra lösningar på marknaden, då behållaren töms från botten direkt i sopbilen. 
  Vill du veta mer? Boka ett möte här!
 • LUGN OCH RO
  En trygg plats för de boende där barn kan leka utan att vara utsatta för onödiga risker med trafik samt en lugn uteplats där du kan läsa en bok i lugn och ro. Något som förhöjer både livskvalitet och helhetsupplevelsen av bostadsområdet. 
 • MINSKAD RISK FÖR LUKT
  Att ha en nedgrävd lösning gör att avfallet packas kompakt i behållaren tack vare tyngdkraften. Även lukt blir reducerad då avfallet i behållaren blir nedkylt av den naturliga kylan under markytan.

SAN SAC GUIDAR DIG TILL RÄTT UNDERJORDSSYTEM

Hur stor volym med avfall/källsorteringsmaterial har du i området? Hur djupt behöver man gräva för en helt nedgrävd underjordsbehållare och kan man ha oändligt många fraktioner i en Molok Domino? Frågorna är många när det kommer till underjordsbehållare. Vi på San Sac guidar dig och vi kan svara på dina frågor. Kontakta din närmaste säljare eller ring kundsupporten så berättar vi mer! Hitta din närmaste säljare här >>

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se