3 steg för mer källsortering 

Varje år går stora mängder resurser bokstavligen upp i rök. Genom utökad återvinning knyts kretsloppet och materialet kan åter användas i nya produkter.
Men hur får man till mer återvinning?
Vi på San Sac har definierat vad vi tycker är de viktigaste delarna 

Närhet, Enkelhet och Kunskap

Närhet

Människan är ofta lat. Kan vi göra på ett enklare sätt så gör vi ofta det. När det gäller källsortering behöver det alltså vara minst lika lätt att bli av med återvinningsfraktionerna som för restavfallet. 

Är det enklare att bli av med restavfallet än återvinningsfraktionerna hamnar mer avfall i just restavfallet. Tittar vi dessutom på vad våra sopor består av blir det än mer tydligt.

Det är återvinningsfraktionerna som är de stora volymerna - inte restavfallet

Vi bör alltså ha ett system med bra Närhet för de största volymerna – återvinningsfraktionerna

Enkelhet

Beslutet vad vi ska göra med vårt avfall fattar vi oftast där det uppstår. Är det då ungefär lika lätt att källsortera avfallet som att slänga det som restavfall är det större sannolikhet att vi tar rätt beslut. 
Vi behöver alltså ha bra system för att sortera avfallet rätt vid källan och därefter behöver det vara lika enkelt att lämna allt avfall för vidare behandling.  

Kort och gott. Bra system hemma som också underlättar transporten till återvinningsstationen.


Kunskap

För att kunna källsortera måste man veta hur man ska göra. För att sedan verkligen göra det måste man också ha motivation att göra det.  Därför måste hushållen kontinuerligt få information om varför man ska källsortera och hur man gör.

Kontakta din säljare
 

Våra säljare har stor erfarenhet av att göra källsortering enkel och effektiv. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning.

Exempel på lösningar
 

Kvartersnära insamling kan anpassas utifrån varje område och förutsättningar. Här är några exempel.

8 fraktioner till lägre kostnad än för 2 fraktioner

Kvartersnära insamling det mest konstadseffektiva sättet att erbjuda enklare källsortering.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se