Förra året brändes upp till 900 000 ton avfall
- som borde källsorterats

Tänk dig att du svänger ut på E4:an i Stockholm och börjar köra mot Malmö. Längs hela vägen längs de 60 milen står långtradare i kö i höger körfält. De är fullastade med förpackningar och tidningar som är på väg till förbränning...

Så mycket resurser är det som bränns i onödan varje år i Sverige. Det är 900 000 ton som hade kunnat bli nya saker vi behöver.  

Vi är många som vill ändra på det här. Är du en av dem? 

I länkarna här nedan kan du läsa om hur...

3 steg för mer källsortering
 

Närhet - Enkelhet - Kunskap. 
Så här förbättrar vi återvinningen

8 fraktioner till lägre kostnad än för 2 fraktioner.

En färsk studie från Stenungsunds kommun visar att det kan vara billigare med källsortering än utan.

Exempel på lösningar
 

Kvartersnära insamling kan anpassas utifrån varje område och förutsättningar. Här är några exempel.

Miljönytta

Enklare källsortering kan direkt bidra till en förminskning av andelen
förpackningar och tidningar i soppåsen med 40%.

Detta ger en stor miljönytta. Här är ett exempel för 100 hushåll:

Årlig miljönytta med källsortering från 100 hushåll*
Minskad mängd restavfall per år:        3,1 ton
Energi motsvarande uppvärmning av:3,3 svenska småhus
Plastinsamling ersätter:1 500 liter olja
*Vid minskning av andelen förpackningar och tidningar som finns i soppåsen med 40%.
För en mindre kommun handlar det snarare om 15 000 hushåll
Årlig miljönytta med källsortering från 15 000 hushåll*
Minskad mängd restavfall per år:        470 ton
Energi motsvarande uppvärmning av:490 svenska småhus
Plastinsamling ersätter:219 000 liter olja
Koldioxidutsläpp motsvarande:122 000 mil med personbil
*Vid minskning av andelen förpackningar och tidningar som finns i soppåsen med 40%.

122 000 mil motsvarar
32 varv runt jorden

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se